Sweden.se

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Sweden.se är Sveriges officiella webbplats. Där finns information – berättelser, fakta, film och musik – om Sverige på fem språk, engelska, franska, ryska, spanska och tyska samt länkar till sweden.se på arabiska och kinesiska. Bloggar om olika ämnen finns också liksom Facebook, Twitter, YouTube och Flickr.

Navigation

Top