Norsk-Svenska Handelskammaren

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsbaserad beredskapsorganisation som tar till vara näringslivets intressen i förhållande till myndigheterna för att förbättra villkoren för handel och samarbete mellan de två länderna.

Handelskammaren spelar en viktig roll som nätverksbyggare – både som mötesplats för medlemmar och som förmedlare av kontakt mellan skilda offentliga och privata aktörer. Norsk-svensk Handelskammer har avdelningar i Oslo, Stockholm och Göteborg.

Norsk-Svenska Handelskammaren

Postboks 557 Skøyen, N-0213 Oslo
E-post: anders@nshk.no
Webb: www.nshk.no
Daglig leder: Anders Ruud Sørli

Navigation

Top