Handel med Sverige

Om du är intresserad av handel med Sverige är du välkommen att kontakta Exportrådets kontor eller Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo.

Exportrådet Oslo

Exportrådet Oslo arbetar med svenska företag som vill bygga upp eller utveckla sin verksamhet i Norge samt med norska företag som intresserar sig för svenska produkter.

Via de två affärsområdena, Exportinformation och Exportkonsulting kan företag spara tid och pengar i sina satsningar samt minska de risker som ibland  förknippas med utlandsengagemang.
Exportrådet Oslo
P.B. 1681
Vika, 0120 Oslo

Besöksadress:
Arbins gate 5
0253 Oslo

Tel: 22 87 88 50
Fax: 22 87 88 60
E-post: norge@swedishtrade.se
Webb: www.swedishtrade.se/norge

Handelssekreterare Emelie Palmér  
Tel: direkt 22 87 88 59
Mobil: 45 04 88 30
E-post: emelie.palmer@swedishtrade.se


Norsk-Svensk Handelskammer

Norsk-Svensk Handelskammer är en medlemsbaserad beredskapsorganisation som tar till vara näringslivets intressen i förhållande till myndigheterna för att förbättra villkoren för handel och samarbete mellan de två länderna.

Handelskammaren spelar en viktig roll som nätverksbyggare – både som mötesplats för medlemmar och som förmedlare av kontakt mellan skilda offentliga och privata aktörer. Norsk-svensk Handelskammer har avdelningar i Oslo, Stockholm och Göteborg.

Norsk-Svensk Handelskammer

Postboks 557
Skøyen0214 Oslo
E-post: post@nshk.no
Webb: http:ww://nshk.no/
Ordförande: Rune Mørck Wergeland
E-post: styreleder@nshk.no
telefon: 913 88 914
 

          

Navigation

Top