Att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige

Ett uppehållstillstånd krävs för dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och som vill flytta till en familjemedlem som antingen är medborgare i eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige och som är bosatt i landet.

För att ansöka behöver du:

  • personligen besöka ambassaden
  • ansökningshandling om uppehållstillstånd i Sverige
  • familjeuppgiftsbilaga och fullmakt
  • giltigt hemlandspass tillsammans med giltigt uppehållstillstånd i Norge
  • kopia av familjemedlemmens svenska pass (eller utländskt pass tillsammans med PUT i Sverige)
  • familjemedlemmens svenska personbevis (högst en månad gammalt)

Efter att din ansökan granskats bokas tid till intervju på ambassaden. Med intervjun som underlag kommer Migrationsverket att fatta beslut i ditt ärende.

Om man får ett uppehållstillstånd för bosättning i Sverige genom anknytning utfärdas normalt ett tidsbegränsat tillstånd på 2 år som kan förnyas.

Som bevis på ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort (UT-kort). Detta är giltigt tillsammans med ditt pass och är INTE en ID-handling.

Kostnaden för ansökan är 1 350 NOK för vuxna oc 675 NOK för medsökande personer under 18 år.

Ansökningarhandlingar finns på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Navigation

Top