Nyhetsbrev: Hva skjer'a?

Under rubriken ”Hva skjer’a?” avser ambassaden att regelbundet göra nedslag i olika delar av det norska samhällslivet, stort och smått, och som inte täcks av den sedvanliga rapporteringen.

Syftet är att ge en lättsmält bild av vad som händer i det land som Sverige har de allra tätaste förbindelserna med. Här bor och arbetar uppemot 80 000 svenskar och Norge är en av våra största exportdestinationer. Här finns bortåt 2 600 svenska dotterbolag! Varje norrman köper varor från Sverige för cirka 24 000 SEK/år (varje tysk för cirka 1 500 SEK/år). Finns det två länder som är så tätt sammanlänkade som Norge och Sverige?

Navigation

Top