Svensk musikexport på By:Larm

  • Välkomsttal

    Välkomsttal av ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle Foto: Carin Thomsen

  • Linda Portnoff

    Linda Portnoff pratar om svensk och nordisk musikexport Foto: Carin Thomsen

Som en del i ambassadens handelsfrämjande med fokus på musik i februari arrangerades tillsammans med Musiksverige och Export Music Sweden ett seminarium på den norska branschfestivalen By:Larm. Temat på seminariet var nordisk musikexport och att lyfta fram den svenska musikbranschen i en nordisk kontext. För första gången presenterades jämförbar nordisk exportmusikstatistik.

By:Larm är nordens största musikbranschfestival. I sitt välkomsttal lyfte ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle fram Sveriges framgångar inom musik och att den svenska musikbranschen är närvarande i stora delar av världen. Seminariet leddes av Elisabet Widlund från Musiksverige och innehöll presentationer av Jesper Thorsson från Export Music Sweden och den svenska ekonomi doktorn och författare till ”Musikbranschen i siffror” Linda Protnoff. Seminariet avslutades med en paneldiskussion. Publiken bestod i sin tur av en blandning av personer från musikbranschen.

Navigation

Top