OECD:s 50-års jubileum

Den 14 december 1960 skrev Sverige, tillsammans med 19 andra länder, under konventionen om organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

OECD:s föregångare var OEEC (Organisation for European Economic Cooperation) som upprättades 1947 för att administrera Marshall-hjälpen.

Syftet med samarbetet inom organisationen är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden, samt att bidra till expansion av världshandeln. Samarbetet sker på marknadsekonomins grund.

Inför 50-årsfirandet har organisationen ett tydligt budskap: hjälpa regeringarna att skapa ”bättre politik för ett bättre liv”.

> Läs mer om OECD på dess webbplats
> OECD:s 50-års jubileumsvecka 24-26 maj 2011
> OECD:s medlemsländer och samarbetspartners

Se de vinnande bidragen i OECD:s videotävling
> OECD:s videotävling