Praktiktjänstgöring vid Unesco-delegationen

Sveriges permanenta delegation vid Unesco erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under höst- och vårtermin.

Unesco har 195 medlemsländer och är en mellanstatlig organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Sökande

Den sökande måste vara svensk medborgare och ha ett universitet eller högskola som huvudman. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättiga till studiemedel. Praktiken omfattar en termin och genomförs på heltid. Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller delegationen.

Det går att söka stipendium för Erasmus- praktik under tiden som du praktiserar på delegationen. Stipendiet täcker dina merkostnader och innebär inte något hinder från att också erhålla studiebidrag under praktikperioden. 

Läs mer om processen, vad som krävs för ansökan och hur du ska gå tillväga här.

Läs om praktik inom utrikesförvaltningen här.

Uppgifter

Sveriges permanenta delegation vid Unesco har till uppgift att rapportera om verksamheten och bevaka ett stort antal möten inom organisationens olika kompetensområden. Praktikanten måste därför väl behärska engelska i tal och skrift och ha goda kunskaper i franska.

Försäkring

Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, till exempel genom "Student UT".
Student UT

Boende

Som praktikant på delegationen går det att ansöka om boende vid Svenska studenthemmet i Paris. Studenthemmet är beläget i Cite Universitarie i södra Paris som byggdes som ett fredsprojekt under mellankrigstiden. På svenska studenthemmet bor ungefär 40 studenter, praktikanter och doktorander från hela världen. Blandningen av människor skapar en unik miljö och ytterligare ett spännande inslag under praktiken på delegationen. Hyran är lägre än på många andra håll i Paris och på varje våning delar residenterna kök och badrum.
Svenska studenthemmet

Ansökan

Om du är intresserad av att praktisera på delegationen under hösten 2018 kan du skicka in en presentation av dig tillsammans med CV och betyg senast den 3 april 2018 till den svenska Unesco-delegationen:  dl.sweden@unesco-delegations.org

Tel: +33 1 45 68 34 50