Sveriges Unesco-ambassadörer

Bo Kjellén 1985-1991
Håkan Wilkens 1991-1993
Ingemar Lindahl (Minister, Ambassadör) 1993-2000
Örjan Berner 2000-2003
Gun-Britt Andersson 2003-2007
Mats Ringborg 2007-2011
Anders Ahnlid 2011-2013
Annika Markovic 2014-