Medlemsländernas delegationer

Klicka på landets namn för att nå respektive medlemslands webbplats. De länder vars namn inte är klickbart har ingen webbplats för sin delegation.

Australien
La Délégation de l'Australie auprès de l'OCDE
4 rue Jean Rey
75724 Paris Cedex 15
Tél. : + 33 (0)1 40 59 33 68
Fax : + 33 (0)1 40 59 33 94
E-post: natallia.kuchynskaya@dfat.gov.au
 
Belgien
La Délégation de la Belgique auprès de l'OCDE
9 rue de Tilsitt
75017 Paris
Tel. : + 33 (0)1 44 09 39 13
Fax : + 33 (0)1 47 54 07 64
E-post: paris@diplobel.fed.be

Chile
La Délégation du Chili auprès de l'OCDE
2 rue de la Motte-Piquet
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 45 27 81 77
E-post: misocde@minrel.gov.cl

Danmark
La Délégation du Danemark auprès de l'OCDE
77 avenue Marceau
75116 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 31 21 50
Fax : + 33 (0)1 44 31 21 66
E-post: Pardel@um.dk

Estland
Délégation de l'Estonie auprès de l'OCDE
49 rue Galilée
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 56 64 64 04 60
E-post: mission.oecd@mfa.ee

Finland
La Délégation de la Finlande auprès de l'OCDE
1 place Finlande
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 45 24 71 71
Fax: +33 (0)1 45 20 63 04
E-post: sanomat.oec@formin.fi

Frankrike
La Délégation de la France auprès de l'OCDE
5 rue Oswaldo Cruz
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 43 17 57 50
Fax: +33 (0)1 43 17 58 32
E-post: Dfra.OECD-PARIS@diplomatie.gouv.fr

Grekland
La Délégation de la Grèce auprès de l'OCDE
15 Villa Saïd
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 02 24 00
Fax: +33 (0)1 45 00 71 55
E-post: delegation@greece-oecd.org

Irland
La Délégation de l'Irlande auprès de l'OCDE
12 avenue Foch
75116 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 17 67 13
Fax : + 33 (0)1 53 64 06 83
E-post: irish.del@dfa.ie

Island
La Délégation de l'Islande auprès de l'OCDE
52 avenue Victor Hugo
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 44 17 32 85
Fax: +33 (0)1 40 67 99 96
E-post: icemb.paris@utn.stjr.is

Israel
La Délégation d'Israël auprès de l'OCDE
3 rue Rabelais
75008 Paris
Tel: +33 (0)1 40 76 54 57
Fax: +33 (0)1 40 76 54 52
E-post: economie@paris.mfa.gov.il

Italien
La Délégation de l'Italie auprès de l'OCDE
73 rue de Grenelle
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 44 39 21 50
Fax: +33 (0)1 42 84 08 59
E-post: segreteria.ocse@esteri.it

Japan
La Délégation du Japon auprès de l'OCDE
11 avenue Hoche
75008 Paris
Tdl: +33 (0)1 53 76 61 00
Fax: +33 (0)1 45 63 05 44
E-post: info@od.mofa.go.jp

Kanada
La Délégation du Canada auprès de l'OCDE
15 bis rue de Franqueville
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 44 43 20 90
Fax: +33 (0)1 44 43 20 99
E-post: poecd@international.gc.ca

Korea
La Délégation de la Corée auprès de l'OCDE
4 place de la porte de Passy
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 44 05 20 50
Fax: +33 (0)1 47 55 86 70
E-post: kor.oecd1@mofat.go.kr

Lettland
La Délégation de la Lettonie auprès de l'OCDE
6 Villa Said
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 53 64 54 00
E-post: Delegation.OECD@mfa.gov.lv

Luxemburg
La Délégation du Luxembourg auprès de l'OCDE
33 avenue Rapp
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 45 55 13 37
Fax: +33 (0)1 45 51 72 29
E-post: paris.amb@mae.etat.lu

Mexiko
La Délégation du Mexique auprès de l'OCDE
8 rue de Berri
75008 Paris
Tel: +33 (0)1 56 59 29 29
Fax: +33 (0)1 45 63 03 63
E-post: delocde@sre.gob.mx

Nederländerna
La Délégation des Pays-Bas auprès de l'OCDE
7 rue Eblé
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 40 62 33 06
E-post: pao@minbuza.nl

Norge
La Délégation de la Norvège auprès de l'OCDE
19 rue de Franqueville
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 24 97 84
Fax: +33 (0)1 45 20 08 82
E-post: oecd.paris@mfa.no

Nya Zeeland
La Délégation de la Nouvelle-Zélande auprès de l'OCDE
103 rue de Grenelle
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 45 01 43 45
Fax: +33 (0)1 45 01 43 44
E-post: oecd.nz.fr@gmail.com

Polen
La Délégation de la Pologne auprès de l'OCDE
136 rue de Longchamp
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 56 28 57 60
Fax: +33 (0)1 56 28 94 66
E-post: paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl

Portugal
La Délégation du Portugal auprès de l'OCDE
10 bis rue Edouard Fournier
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 03 31 00
Fax: +33 (0)1 45 03 22 03
E-post: delegation@ocde-portugal.com

Schweiz
La Délégation de la Suisse auprès de l'OCDE
28 rue de Martignac
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 49 55 74 50
Fax: +33 (0)1 45 51 01 49
E-post: pao.vertretung@eda.admin.ch
 
Slovakien
La Délégation de la Slovaquie auprès de l'OCDE
28 avenue d'Eylau
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 56 26 50 90
Fax: +33 (0)1 56 26 50 92
E-post: oecd.paris@mzv.sk

Slovenien
La Délégation de la Slovénie auprés de l'OCDE
28 rue Bois-le-Vent
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 44 96 50 69
Fax: +33 (0)1 45 24 67 05
E-post: mpa@gov.si

Spanien
La Délégation de l'Espagne auprès de l'OCDE
22 avenue Marceau
75008 Paris
Tel: +33 (0)1 44 43 30 00
Fax: +33 (0)1 44 43 30 13
E-post: rep.paris@mae.es

Storbritannien
La Délégation du Royaume-Uni auprès de l'OCDE
35 rue du Faubourg St. Honoré
75008 Paris
Tel: +33 (0)1 44 51 31 00
Fax: +33 (0)1 44 51 31 83
E-post: ukoecd@fco.gov.uk

Sverige
La Délégation de la Suède auprès de l'OCDE
17 rue Barbet-de-Jouy
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00
Fax: +33 (0)1 44 18 88 10
E-post: oecd-del.paris@gov.se

Tjeckien
La Délégation de la République Tchèque auprès de l'OCDE
40 rue de Boulainvilliers
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 46 47 29 49
Fax: +33 (0)1 46 47 29 44
E-post: oecd.paris@embassy.mzv.cz

Turkiet
La Délégation de la Turquie auprès de l'OCDE
9 rue Alfred Dehodencq
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 42 88 50 02
Fax: +33 (0)1 45 27 28 24
E-post: tr-delegation.oecd@mfa.gov.tr

Tyskland
La Délégation de l'Allemagne auprès de l'OCDE
9 rue Maspéro
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 55 74 57 00
Fax: +33 (0)1 55 74 57 40
E-post: info@paris-oecd.diplo.de

Ungern
La Délégation de la Hongrie auprès de l'OCDE
140 avenue Victor Hugo
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 53 65 65 00
Fax: +33 (0)1 47 55 80 60
E-post: mission.oecd@mfa.gov.hu

USA
La Délégation des Etats-Unis auprès de l'OCDE
12 avenue Raphaël
75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 24 74 77
Fax: +33 (0)1 45 24 74 80
E-post: usoecddelegation@state.gov

Österrike
La Délégation de l'Autriche auprès de l'OCDE
3 rue Albéric-Magnard
75116 Paris
Tel: + 33 (0)1 53 92 23 30
Fax: + 33 (0)1 40 50 87 05
E-post: oecdpost@bka.gv.ar

- - -

Europeiska Unionen
La Délégation de l'Union Européenne auprès de l'OCDE
12, avenue d'Eylau
75116 Paris
Tel: + 33 (0)1 44 05 31 60
Fax: + 33 (0)1 44 05 31 79
E-post: delegation-paris@eeas.europa.eu