OECD:s statistiska årsbok 2015-2016

oecd-factbook-2015-2016_factbook-2015-en

OECD publicerar årligen en rapport ( OECD Factbook ) som innehåller statistik för medlemsländerna och andra större ekonomier inom diverse områden som ekonomi, jordbruk, utbildning, energi, miljö,...

Evenemang