Förnyelse av pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass erfordras följande:

  • Personlig inställelse vid ambassaden.
  • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation. Ytterligare information på Polisens webbplats: > Polisen
  • Personbevis ej äldre än 1 månad  från Skatteverket
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta, betalas in på ambassadens konto med Bank of Cyprus (f.d.Laiki), konto nr 350 00 033935. Ange namn på den sökande.

    Kvitto på insättningen uppvisas vid besöket på ambassaden.

Uppgift om aktuellt belopp finns på ambassadens hemsida under Avgifter.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.