Förnyelse av pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass erfordras följande:

  • Personlig inställelse vid ambassaden.
  • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation. Ytterligare information på Polisens webbplats: > Polisen
  • Personbevis ej äldre än 1 månad  från Skatteverket
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta (152 euro), betalas in på ambassadens konto med Bank of Cyprus konto nr 357-009-698537. Ange namn på den sökande.

    Kvitto på insättningen uppvisas vid besöket på ambassaden.

Uppgift om aktuellt belopp finns på ambassadens hemsida under Avgifter.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.