Sverige - en föregångare i integration

Ambassadör Klas Gierow

Den 11 september höll UNHCR ett seminarium i asyl- och integrationspolitik i Nicosia. Svenska ambassaden var inbjuden för att prata om Sveriges arbete i dessa frågor.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Cypern : Aktuella händelser

  Ambassaden och Utrikesdepartementet följer utvecklingen på Cypern och i regionen noga. Den senaste tidens händelser i Syrien och Gaza har inte föranlett någon ändring i reserekommendationen för...

Evenemang