Global Commitment: Hans Blix

Hans Blix

Redan under andra världskriget formades Hans Blix yrkesval: Han ville ut i världen och arbeta för fred. Detta driv förde honom till flera internationella toppositioner och ett värv som en av de...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Cypern : Aktuella händelser

.      

Evenemang