Invigning av det nya generalkonsulatet

Consulate General of Sweden in New York

Idag invigdes det uppgraderade generalkonsulatet i New York vid en bandklippningsceremoni med närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Sveriges USA-ambassadör Björn Lyrvall, nytillträdda...

Evenemang