Utvecklingssamarbete med Indien

Det svenska biståndet till Indien avslutades 2013 efter 60 års samarbete. Du kan läsa mer om samarbetet på ambassadens engelskspråkiga webbplats  och på Sidas webbplats.