Svenska skolan i New Delhi

På Svenska skolan i New Delhi får utlandssvenska barn och ungdomar utbildning i svenska och om Sverige. Idag finns det ingen svensk heltidsskola i New Delhi. De barn och ungdomar som deltar i Svenska skolan får sin huvudsakliga utbildning vid en indisk eller internationell skola i New Delhi. Se länk till Svenska skolans hemsida.