Auktoriserade översättare

Handlingar utfärdade av svenska myndigheter, företag, organisationer, universitet odyl kan inte översättas av ambassaden utan hänvisas till en auktoriserad översättningsbyrå.