Beställning av samordningsnummer

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Följande handlingar behöver uppvisas:

  • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation.
  • Födelsebevis ska uppvisas i original.
  • Bevis/journal om havandeskap (från till exempel behandlande mödravård eller läkare).
  • Föräldrarnas vigelsebevis (om gifta) i original.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Namnanmälan (blankett SKV 7750, kan laddas ned från Skatteverkets hemsida) om denna inte har sänts in tidigare.