Reseinformation Sri Lanka

Allmänna säkerhetsläget

Den allmänna säkerhetssituationen har förbättrats avsevärts sedan inbördeskriget avslutades 2009. Inga större terroristattentat har ägt rum sedan dess. Ambassaden uppmanar dock fortsatt besökare att undvika större folksamlingar och inte uppehålla sig i närheten av militära anläggningar och posteringar.

Det är viktigt att följa säkerhetssituationens utveckling på olika sätt, till exempel via massmedierna, och att iaktta de lokala säkerhetsföreskrifterna. Besökare bör alltid bära med sig ID-kort eller annat dokument med foto för att vid behov kunna styrka sin identitet.

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Inga terroristdåd har inträffat de senaste åren.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Sri Lanka är beläget i ett jordbävningsområde. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 uppmättes till 9,3 på richterskalan. Skalvet orskade en tsunami som drabbade bland annat Sri Lanka och uppgifter gör gällande att ungefär 35.000 personer dog på Sri Lanka i samband med tsunamin. 

Sri Lanka har upprättat Sri Lankan Disaster Management Center (www.dmc.gov.lk). På hemsidan beskrivs det aktuella läget gällande naturkatastrofer.

Sri Lanka är även drabbat av Dengue-utbrott. Dengue sprids via mygg och högsäsonger för smittspridning är maj-juli och oktober-december. Kraftigt drabbade distrikt inkluderar vanligen Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Kandy, Ratnapura, Jaffna och Trincolmalee.

För mer information om Dengue:

National Dengue Control Unit

Folkhälsomyndigheten

Sjukvårdsupplysningen 1177

In- och utresebestämmelser

För visering till Sri Lanka kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm för information:

Embassy of Democratic Socialist Republik of Sri Lanka
Strandvägen 39
Box 240 55
104 50 Stockholm

Tel: 08-663 6523
Fax: 08-66 08956

E-post:
info@stockholm.embassy.gov.lk 
Hemsida: www.stockholm.embassy.gov.lk

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Sri Lanka, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Sri Lankas ambassad i Stockholm vad som gäller.

Hälso- och sjukvård

Större statliga sjukhus i de större städerna:

Colombo
National Hospital Colombo                         
Colombo (North) Hospital Ragama
Colombo South Hospital Kalubowila
Lady Ridgeway Children's Hospital Colombo

Galle
National Hospital Galle

Kandy
National Hospital Kandy

Jaffna
National Hospital Jaffna

Kalatura
General Hospital Kalutara

 Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Sri Lanka rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder förekommer, liksom kreditkortsbedrägerier. Resenärer uppmanas att iaktta vaksamhet. Kvinnor bör vara särskilt försiktiga när de färdas ensamma för att undvika ovälkomna närmanden, särskilt nattetid.

Drunkningsolyckor är tillsammans med trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland turister på Sri Lanka. Resenärer uppmanas att stämma av lokala och vädermässiga förhållanden med sitt hotell och/eller sin researrangör vid bad i havet.

Trafiksäkerhet

Trafiken på Sri Lanka kan vara intensiv och turister uppmanas att iakta försiktighet när de ger sig ut i trafiken.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Sri Lanka. Resenärer uppmanas meddela sina kontaktuppqifter och resplaner, på engelska, till det svenska honorärkonsulatet i Colombo.

Sveriges honorära generalkonsulat i Colombo. 

Honorär generalkonsul: Mr Noel Selvanayagam
Konsulatets personal: Shalini Senanayake
Konsulatets personal: Kumudu Casie Chetty
Konsulatets personal: Marinakanthi Liyanarachchige

Adress: Consulate General of Sweden
33, 1/1, Lester James, Peiris Mawatha
Colombo 5
Sri Lanka

Öppetider:
måndag-fredag 10.00-12.00

Tel: +94 11 250 4432
Fax: +94 11 258 0022

E-post: sweden@senoksl.com

Ambassaden & konsulat