Reseinformation Nepal

Aktuella händelser

Från och med maj 2017 genomförs lokala, regionala och nationella val i Nepal, bl.a. i huvudstaden Kathmandu. I samband med detta kan eventuellt oroligheter förekomma. Svenska resenärer uppmanas att följa lokala media och undvika folksamlingar.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Nepal är stabilt även om demonstrationer som periodvis övergått i våldsamheter har förekommit. Vissa landsomfattande strejker har genomförts.

Ambassaden uppmanar resenärer att generellt undvika större folksamlingar och att hålla sig uppdaterade om situationen i landet.

För mer information se lokal media: Kathmandu Post, Ekantipur, The Himalayan Times, My Republica

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Nepal ligger i ett seismologiskt aktivt område med stor risk för jordskalv. Vid ett större skalv i Nepal kommer det vara svårt för ambassaden eller andra organisationer att nå nödställda då stor risk finns att flygplatser och vägar är oanvändbara.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare kan få visum vid ankomst till Nepal (visa on arrival). Svenskar uppmanas att innan resa kontrollera med nepalesiska generalkonsulatet i Stockholm eller med nepalesiska immigrationsmyndigheten vilka regler som gäller för det visumet som är tänkt att sökas.

Nepals generalkonsulat i Stockholm:
http://www.nepalsgeneralkonsulat.se/

Nepals immigrationsmyndighet:
http://www.nepalimmigration.gov.np/

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Nepal,  som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Nepals generalkonsulat i Stockholm vad som gäller.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är begränsad och når inte upp till västerländsk standard.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Nepal rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta normal vaksamhet och försiktighet. Som i många länder förekommer det dock rån och stölder.

Trafiksäkerhet

Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken då trafikregler inte alltid följs samt att vägarna inte alltid är så bra. 

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Det kan även finnas anledning att kontrollera, om vandring eller klättring kommer ske på hög höjd, att försäkringen även täcker helikoptertransport.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Nepal. Ett flertal av de länder som har ambassader i Kathmandu lägger fortlöpande ut information avseende säkerhetsläget på sina webbplatser. Resenärer uppmanas att meddela sina kontaktuppgifter och resplaner, på engelska, till det svenska generalkonsulatet i Kathmandu. Se länk till blankett för vandring i Nepal.

Honorär generalkonsul: Mr Gajendra B. Shresta

Konsulatets personal: Chhabindra Das Shresta

Konsulatets personal: Laxmi Das Dongol

Postadress:
Consulate General of Sweden
Meera Home
Khichapokhari
Nepal

Tel: +977 1 422 0939
Fax: +977 1 422 1826

E-post:

Öppettider:
månda-fredag 10.00-12.30

Ambassaden & konsulat