Reseinformation Maldiverna

Allmänna säkerhetsläget

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas på Maldiverna.

Det är inte ovanligt med lokala protester och demonstrationer i huvudstaden Malé. Besökare i huvudstaden uppmanas därför att iaktta försiktighet och vid oroligheter undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det finns generellt inga rapporter om demonstrationer eller oroligheter på turistöarna eller vid flygplatsen.

 

Terrorism

1. Hotbild

Det finns en generell hotbild i Maldiverna, bl.a. baserat på uppgifter om antalet maldiviska medborgare som anslutit sig till terrornätverk.

2. Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Maldivernas läge och låga topografi gör landet sårbart för tsunamis. Landet drabbades senast av tsunamin i indiska oceanen december 2004.

In- och utresebestämmelser

Kraven för visering till Maldiverna kan du läsa på:
Department of Immigration & Emigration:s hemsida

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Maldiverna, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Maldivernas ambassaden i Storbritannien vad som gäller.

 

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är begränsad och når inte upp till västerländsk standard. Det finns två sjukhus i huvudstaden Malé, det statsägda sjukhuset Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH) och privatsjukhuset Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK) samt European Clinic, Maldives. För skador som kräver avancerad vård bör patienten evakueras till närliggande länder som kan ge adekvat vård.

Lokala lagar och sedvänjor

Maldiverna har hårda straff för narkotikabrott. Smuggling och innehav kan ge livstids fängelse.

Maldiverna har islam som statsreligion. Offentligt utövande av andra religioner är förbjudna enligt lag.

Import av pornografiskt material och alkohol är förbjudet. Förtäring av alkohol är endast tillåten på turistanläggningarna. Att sola naken eller, för kvinnor, utan överdel är förbjudet.

Homosexuella relationer är förbjudna enligt maldivisk lag.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i landet är låg, men stölder på hotell och på stränder kan förekomma.

Trafiksäkerhet

Maldiverna består av ett flertal öar. Persontransport sker med båt eller sjöflyg. Biltrafik sker främst i huvudstaden Malé.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Maldiverna. Resenärer uppmanas att meddela sina kontaktuppgifter och resplaner, på engelska, till det svenska honorärkonsulatet i Malé.

Honorärkonsul: Mr Abdullah Saeed

Konsulatets personal: Ms Mariyam Naseer och Ms Mariyam Nashaya

Adress: The Cyprea,
66/17 Boduthakurufaanu Magu
Malé 20066

Tel: +960 33 151 76
Fax: +960 33 235 23
E-post:

Öppettider:
söndag-torsdag 08.00-13.30, 15.30-18.00
lördag 09.00-13.30

Ambassaden & konsulat