Reseinformation Indien

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir, utom till området Ladakh, dit säkerhetsläget tillåter resor med flyg till Leh eller landvägen via Manali, Himachal Pradesh.

Vid resor till Markha Valley och Ladakh, kontrollera väderinformation innan avresa då regn och jordskred kan försvåra resor till och från området.

Aktuella händelser

Efter oroligheterna under helgen i delstaten Haryana, började under måndagen den 22a februari situationen röra sig mot det mer normala och i flera städer har utegångsförbudet lyfts. Vägtrafiken har till största delen återupptagits men tågtrafiken kan fortfarande erfara störningar på grund av förstörd räls som behöver repareras. Vattenbristen i Delhi ska på måndagskvällen vara delvis avhjälpt, men full vattentillgång väntas inte åter förrän i början av mars. Med anledning av de tidigare protesterna uppmanar ambassaden även fortsatt att man håller sig informerad om läget via nyhetskanaler och undviker folksamlingar i delstaten.

 

Allmänna säkerhetsläget

Attacken i Mumbai 2008, som delvis var riktad mot västerlänningar och välbärgade indier, var en ny form av terrorism i Indien. Det kan därför inte uteslutas att en eventuell framtida terroristattack kan riktas mot platser där många västerlänningar rör sig, som till exempel stora städer och turistorter.

I nuläget är ett mindre antal gerillarörelser aktiva framförallt i landets nordöstra och östra delar. I delar av Jammu och Kashmir är det oroligt på grund av militanta separatiströrelsers verksamhet. Våldsamma upplopp förekommer framförallt i samband med politiska och religiösa evenemang.

Vid resor i Indien bör man vara uppmärksam samt undvika stora folksamlingar och religiösa eller politiska manifestationer. Resenärer bör också noggrant följa rapporteringen i media om eventuella oroligheter och/eller terrorism i landet samt följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism

1. Hotbild

Indien har under åren varit offer för ett antal dåd och brottas fortsatt med en terrorismproblematik. Den nationella hotbildsnivån ligger på en hög nivå, särskilt i områden som Jammu & Kashmir, i delar av nordost och i de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Attacken i Mumbai 2008, som delvis var riktad mot västerlänningar och välbärgade indier, var en ny form av terrorism i Indien. Det kan därför inte uteslutas att en eventuell framtida terroristattack kan riktas mot platser där västerlänningar rör sig, som till exempel stora städer och turistorter.

2. Summering av händelser i närtid relaterat till terrorism:

I nuläget är ett mindre antal gerillarörelser aktiva framförallt i landets nordöstra och östra delar. I delar av Jammu och Kashmir är det oroligt på grund av militanta separatiströrelsers verksamhet. Våldsamma upplopp förekommer framförallt i samband med plitiska och religiösa evenemang.

3. Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Detta gäller särskilt vid resor till Jammu & Kashmir, delar av nordost och till de områden där den s.k. naxalitrörelsen är aktiv.

Med anledning av de senaste årens händelser höjs beredskapen periodvis på grund av terrorhot vilket kan medföra förseningar vid tåg och flygresor på grund av extra säkerhetskontroller. Resenärer bör därför vara ute i god tid och noggrant följa rapportering i media om ökad beredskap för terrorism.

Resenärer bör vara extra försiktiga runt större helger och helgdagar som Republic Day (26 januari), Independence Day (15 augusti), Ramadan och Dussehra (dag i oktober) då terrorister historiskt har utnyttjat tillfällen som dessa. Potentiella mål är marknader, regeringsbyggnader, allmänna kommunikationsmedel, religiösa platser och andra allmänna platser där mycket människor rör sig.

 

 

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under monsunperioden förekommer översvämningar vilket kan försvåra resor i delar av landet. Resenärer bör innan resor företas till dessa områden kontrollera framkomligheten. Landet drabbas emellanåt av jordbävningar. Även orkaner orsakar årligen stor förödelse, särskilt på östkusten. Följ orkaner på hemsidan http://www.imd.gov.in/.

 

 

 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste skaffa visering/e-visering före ankomst till Indien. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse. Kontakta indiska ambassaden i Stockholm gällande visering.
Indiens ambassad i Sverige

Har du frågor gällande din indiska visering när du är i landet, kan du kontakt ditt lokala FRRO kontor. www.boi.gov.in

Om man reser in i indien med charterflyg måste man resa ut från Indien med samma charterbolag.

Om man förlorar sitt pass kan ett nytt provisoriskt pass ansökas på svenska ambassaden eller konsulaten och därefter måste man ansöka om ett utresetillstånd (Exit visa) hos den indiska myndigheten "The Foreigners Regional Registration Office" (FRRO). Att erhålla utresetillstånd kan ta upp till en vecka.

Ambassaden rekommenderar därför att man innan avresa från Sverige ordnar en kopia av pass och indisk visering, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet.

Bra idé är att skanna/fota dessa dokument och spara i sitt eget e-postarkiv/mobiltelefon och på så sätt ha handlingarna tillgängliga under hela resan.

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Indien, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Indiska ambassaden vad som gäller.

Hälso- och sjukvård

I storstäderna finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan bli dyr så man bör ha en giltig rese- och sjukförsäkring. 

Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Magsjukdomar som förorsakas av mikrober är vanliga (amöba och giardia). Rabies är vanligt förekommande och därför bör man ta djurbett på allvar. Förekomsten av tuberkulos och polio ökar i Indien. Meningit och encefalit förekommer på landsbygden.

I Indien förekommer, beroende på klimatzon, under hela eller delar av året så kallade myggburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som bärs och sprids via myggor. Vanligaste sjukdomarna är malaria, denguefeber och chikungunia. De flesta fallen rapporteras under och efter monsunperioden, men förekommer även under andra delar av året.

Huvudstaden New Delhi anses vara en av världens mest förorenade städer. Även i övriga storstäder i Indien är luftkvaliteten dålig. Det kan ge upphov till irriterade slemhinnor och luftvägar samt ögoninfektioner osv.

Det går inte att dricka kranvattnet i Indien.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Indien rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör turistande kvinnor, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Resenärer bör undvika att gå ensamma på avskilda platser.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Indien. Som i många länder förekommer dock rån och stölder. Resenärer uppmanas att vara särskilt försiktiga på bussar och tåg då en stor del av de stölder som drabbar svenska turister just sker ombord på dessa färdmedel.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör kvinnliga turister, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Vid ankomst till Indien har de flesta flygplatserna avtal med de större taxibolagen. Tillförlitliga är tex Meru Cab https://www.merucabs.com/

För övriga taxibolag ska resenärer vara uppmärksamma på att en del taxichaufförer som säger att hotellet har stängt/brunnit ned/området avstängt och därför erbjuder att köra till ett annat hotell alternativt till en resebyrå. Detta kan vara ett försök att lura resenären att ta in på ett annat hotell eller att köpa en dyr rundresa i Indien på en resebyrå. Kräv att få bli körd till ert hotell av taxichauffören alternativt kontakta alltid det förbokade hotellet innan ni åker vidare. Se hemsidan för resebyråer som är godkända av indiska myndigheter:

www.tourism.gov.in

Tel: +91 1800 11 1363

Klicka på travel trade, approved travel trade operator detail, fyll i namn på resebyrån och se om den finns med på listan. Det går även bra att e-posta dem.

Dessa resebyråer ger prisgaranti. I listan med kolumnen Category name, står det Inbound Tour Operators vilket betyder resebyråer som bokar resor åt utländska medborgare.

Resebyråer utanför denna lista är svåra att reglera, i så fall får man vända sig till polisen om det så behövs.

Resenärer bör respektera lokala klädkoder och undvika att gå ensamma på avskilda platser.

Polisen nås på telefon 100 och ambulans 102 (och tryck 1 vid talsvar).

Trafiksäkerhet

Trafikregler följs inte av alla trafikanter och vägarna delas av lastbilar, bilar, rickshaws, oxkärror, cyklar, människor och boskap. Vägarna är generellt sett undermåliga och otillräckliga. På sistone har dock nya, avgiftsbelagda, motorvägar öppnats och där flyter trafiken bättre. Vid vissa gränsövergångar mellan delstaterna utkrävs också skatt. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken och att helt undvika att resa på vägarna nattetid.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring.

Övriga upplysningar

Ambassaden vill erinra om att för resor till vissa delstater erfordras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Resenärer kan om de så önskar, meddela sina kontaktuppgifter och resplaner till ambassaden i New Delhi.

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Service-till-svenska-medborgare/Anmalan-till-ambassaden/ 

Om man behöver mer pengar kan närstående föra över medel till Indien via MoneyGram, www.moneygram.se, eller via Western Union, www.westernunion.se.

Tänk på att hålla löpande kontakt med familj/vänner kring din resrutt/ boende/ resesällskap. Det underlättar om någon behöver kontakta dig/er under resan.

Ambassaden & konsulat