Reseinformation Indien

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir, utom till området Ladakh, dit säkerhetsläget tillåter resor med flyg till Leh eller landvägen via Manali, Himachal Pradesh.

Aktuella händelser

Hela landet
Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör turistande kvinnor, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Resenärer bör respektera lokala klädkoder och undvika att gå ensamma på avskilda platser.

Svininfluensa (feb-mars 2015)
Indien har drabbats av svininfluensa, särskilt drabbade delstater är Rajasthan, Gujarat, Delhi och Telangana. Innan du reser till Indien, läs gärna mer om svininfluensa på Vårdguiden, där de också listar vilka som kan tillhöra en riskgrupp.

 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Den-nya-influensan-svininfluensan/ 

Allmänna säkerhetsläget

Attacken i Mumbai 2008 som delvis var riktad mot västerlänningar och välbärgade indier var en ny form av terrorism i Indien. Det kan därför inte uteslutas att en eventuell framtida terroristattack kan riktas mot platser där många västerlänningar rör sig, som till exempel stora städer och turistorter.

I nuläget är ett mindre antal gerillarörelser aktiva framförallt i landets nordöstra och östra delar. I delar av Jammu och Kashmir är det oroligt på grund av militanta separatiströrelsers verksamhet. Våldsamma upplopp förekommer framförallt i samband med politiska och religiösa evenemang.

Vid resor i Indien bör man vara uppmärksam, undvika stora folksamlingar och religiösa eller politiska manifestationer. Resenärer bör också noggrant följa rapporteringen i media om eventuella oroligheter och/eller terrorism i landet samt följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism

Under de senaste åren har ett antal terroristdåd genomförts, bland annat genom bomber som exploderat på allmänna färdmedel och vid offentliga platser som marknader och affärscentra. Efter Irak och Pakistan är Indien det mest utsatta landet gällande terrorbombningar, enligt indiska National Bomb Data Centre (NBDC).

I november 2008 attackerade terrorister bland annat två hotell, en järnvägsstation och en restaurang i Mumbai. Attacken var delvis riktad mot västerlänningar vilket var en ny form av terrorism som Indien hittills sett tämligen lite av.

Med anledning av de senaste årens händelser höjs beredskapen periodvis på grund av terrorhot vilket kan medföra förseningar vid tåg och flygresor på grund av extra säkerhetskontroller. Resenärer bör därför vara ute i god tid och noggrant följa rapportering i media om ökad beredskap för terrorism.

Resenärer bör vara extra försiktiga runt större helger och helgdagar som Republic Day (26 januari), Independence Day (15 augusti), Ramadan och Dussehra (dag i oktober) då terrorister historiskt har utnyttjat tillfällen som dessa. Potentiella mål är marknader, regeringsbyggnader, allmänna kommunikationsmedel, religiösa platser och andra allmänna platser där mycket människor rör sig.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under monsunperioden förekommer översvämningar vilket kan försvåra resor i delar av landet. Resenärer bör innan resor företas till dessa områden kontrollera framkomligheten. Landet drabbas emellanåt av jordbävningar. Även orkaner orsakar årligen stor förödelse, särskilt på östkusten. Följ orkaner på hemsidan http://www.imd.gov.in/.

 

 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste skaffa visering före ankomsten. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse. Kontakta indiska ambassaden i Stockholm gällande visering.
Indiens ambassad i Sverige

Om man reser in i indien med charterflyg måste man resa ut från Indien med samma charterbolag.

Om man förlorar sitt pass kan ett nytt provisoriskt pass ansökas på svenska ambassaden eller konsulaten och därefter måste man ansöka om ett utresetillstånd (Exit visa) hos den indiska myndigheten "The Foreigners Regional Registration Office" (FRRO). Att erhålla utresetillstånd kan ta upp till en vecka.

Ambassaden rekommenderar därför att man innan avresa från Sverige ordnar en kopia av pass och indisk visering, samt efter inresa i Indien även tar en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet.

Bra idé är att skanna/fota dessa dokument och spara i sitt eget e-postarkiv och på så sätt ha handlingarna tillgängliga under hela resan.

Hälso- och sjukvård

I storstäderna finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan bli dyr så man bör ha en giltig rese- och sjukförsäkring. 

Magåkommor är vanligt förekommande och orsakas av både bakterier och virus. Magsjukdomar som förorsakas av mikrober är vanliga (amöba och giardia). Rabies är vanligt förekommande och därför bör man ta djurbett på allvar. Förekomsten av tuberkulos och polio ökar i Indien. Meningit och encefalit förekommer på landsbygden.

I Indien förekommer, beroende på klimatzon, under hela eller delar av året så kallade myggburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som bärs och sprids via myggor. Vanligaste sjukdomarna är malaria, denguefeber och chikungunia. De flesta fallen rapporteras under och efter monsunperioden, men förekommer även under andra delar av året.

Huvudstaden New Delhi anses vara en av världens mest förorenade städer. Även i övriga storstäder i Indien är luftkvaliteten dålig. Det kan ge upphov till irriterade slemhinnor och luftvägar samt ögoninfektioner osv.

Det går inte att dricka kranvattnet i Indien.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Indien rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Indien. Som i många länder förekommer dock rån och stölder. Resenärer uppmanas att vara särskilt försiktiga på bussar och tåg då en stor del av de stölder som drabbar svenska turister just sker ombord på dessa färdmedel.

Mot bakgrund av ett ökande antal rapporterade sexuella övergrepp mot kvinnor i Indien bör kvinnliga turister, även om man reser i grupp, visa extra försiktighet under resan. Kvinnor bör undvika att resa ensamma med kollektivtrafik, taxi eller auto-rickshaws. Detta gäller särskilt på kvällen / natten. Resor från flygplats kan med fördel genomföras med förbetald taxi och hotellet kan hjälpa till att boka transfer till och från hotellet.

Vid ankomst till Indien ska resenärer vara uppmärksamma på att en del taxichaufförer säger att hotellet resenären ska till har stängt/brunnit ned/området avstängt och därför erbjuder att köra till ett annat hotell alternativt till en resebyrå. Detta kan vara ett försök att lura resenären att ta in på ett annat hotell eller att köpa en dyr rundresa i Indien på en resebyrå. Kräv att få bli körd till ert hotell då taxichauffören. Se hemsidan http://etraveltradeapproval.nic.in/user/Admin/Reports/ReportForApprovedApplicationForTourism.aspx för resebyråer som är godkända av indiska myndigheter. Dessa resebyråer ger prisgaranti. I listan med kolumnen Category name, står det Inbound Tour Operators vilket betyder resebyråer som bokar resor åt utländska medborgare.

Resebyråer utanför denna lista är svåra att reglera, i så fall får man vända sig till polisen om det så behövs.

Resenärer bör respektera lokala klädkoder och undvika att gå ensamma på avskilda platser.

Polisen nås på telefon 100 och ambulans 102 (och tryck 1 vid talsvar).

Trafiksäkerhet

Trafikregler följs inte av alla trafikanter och vägarna delas av lastbilar, bilar, rickshaws, oxkärror, cyklar, människor och boskap. Vägarna är generellt sett undermåliga och otillräckliga. På sistone har dock nya, avgiftsbelagda, motorvägar öppnats och där flyter trafiken bättre. Vid vissa gränsövergångar mellan delstaterna utkrävs också skatt. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken och att helt undvika att resa på vägarna nattetid.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring.

Övriga upplysningar

Ambassaden vill erinra om att för resor till vissa delstater erfordras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. För en komplett förteckning vänligen kontakta indiska ambassaden i Stockholm.

Resenärer kan om de så önskar, meddela sina kontaktuppgifter och resplaner till ambassaden i New Delhi.

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Service-till-svenska-medborgare/Anmalan-till-ambassaden/ 

Om man behöver mer pengar kan närstående föra över medel till Indien via MoneyGram, www.moneygram.se, eller via Western Union, www.westernunion.se.

Ambassaden & konsulat