Reseinformation Bhutan

Allmänna säkerhetsläget

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Bhutan.

Demonstrationer har inträffat, dock mycket sällan, orsakade av grupperingar som kräver att nepalitalande bhutanesiska flyktingar i Nepal ska få återvända till Bhutan.

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bhutan ligger i ett seismologiskt aktivt område med risk för jordskalv. Den senaste jordbävningen inträffade 2011 i västra Bhutan med ett 15-tal dödsoffer.

Framför allt under monsunperioden finns risk för jordskred och översvämningar.

Med anledning av de ibland osäkra väderförhållandena kan flyg försenas eller ställas in. Detta gäller särskilt under monsunperioden maj – september.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste anskaffa visering före ankomsten. Alla viseringar handläggs i Thimphu och beviljas endast till turister som reser med en av Bhutan licensierat reseföretag. För mer information om kraven för viseringar hänvisas till den bhutanesiska myndigheten.

http://www.bhutan.gov.bt/

http://www.tourism.gov.bt/

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Bhutan, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Bhutanesisk myndighet vad som gäller.

Hälso- och sjukvård

Tillgång till sjukvård finns främst i huvudstaden Thimphu på sjukhuset "Thimphu, Dorji Wangchuck National Referral Hospital". Det finns sjukhus även utanför huvudstaden men dessa kan oftast endast ge basal sjukvård. Det finns två larmnummer; 112 för att tillkalla ambulans och 113 för att tillkalla polis.

Vid vandring på hög höjd kan man drabbas av akut höghöjdssjuka eller Acute Mountain Sickness (AMS). Om man avser vandra på hög höjd rekommenderas att man läser på om höjdsjuka före resan. 

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Bhutan rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta normal vaksamhet och försiktighet. Som i många länder förekommer det dock rån och stölder.

Trafiksäkerhet

Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken då trafikregler inte alltid följs samt att vägarna ofta är smala serpentinvägar utan räcken som ringlar sig längs bergssidorna.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Det kan även finnas anledning att kontrollera, om vandring eller klättring kommer ske på hög höjd, att försäkringen även täcker helikoptertransport.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Bhutan. Resenärer uppmanas meddela sina kontaktuppqifter och resplaner, på engelska, till det svenska honorärkonsulatet i Thimpu.

Vid en större krissituation som en naturkatastrof, flyg- eller bussolycka med många svenskar inblandade kan även det danska eller österrikiska representationskontoren i Timpu kontaktas.

Honorärkonsul: Mrs Phub Zam

Adress: Consulate of Sweden
4th Floor, Yarkay Complex, Near Clock Tower
Norzin Lam
Thimphu

Postadress: Consulate of Sweden
PO Box 107
Yarkay Complex
Norzin Lam
Thimphu
Bhutan

Tel: +975 20 323 484
Fax: +975 20 323 894
E-post: 

Öppettider: måndag-fredag 09.00-17.00

Ambassaden & konsulat