Maldiverna

Ambassadens landrapport för Maldiverna. Rapporten är skriven april 2016.

Officiellt namn: Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyya/ Republic of the Maldives

Huvudstad: Malé, 156 000 invånare (2014)

Yta: 298 km2

Folkmängd: 393 000 (2015)

Befolkningstillväxt: -0.08 % (2015)

Befolkning: Sydindier, singaleser och araber

Språk: Maldivisk Dhivehi (officiellt språk), engelska

Religion: Islam (sunni)

Statsskick: Republik

Statschef: President Abdulla Yameen

Regeringschef: President Abdulla Yameen

Utrikesminister: Dhunya Maumoon

Större politiska partier: Progressive Party of Maldives (PPM), Maldivian Democratic Party (MDP), Jumhooree Party (JP), Gaumee Itthihaad (GIP)

Senaste presidentval: November 2013

Senaste parlamentsval: Mars 2014

Valuta: Rufiyaa (MVR)

Växelkurs: 1 SEK = 1,88 MVR (april 2016)

BNP total:  3 miljarder USD (2015)

BNP/Capita i PPP: 13 600 USD (2015)

BNP-tillväxt: 7,6 % (2015)

Viktigaste näringar: Turism, fiske

Utlandsskuld: 793 miljoner USD (2013)

Viktigaste exportprodukter: Fisk

Viktigaste importprodukter: Maskiner, textilier, livsmedel och fordon

Största handelspartners: 
Import: Singapore, Förenade Arabemiraten, Indien och Malaysia
Export: Thailand, Frankrike, USA, Japan

Svensk export: 21 miljoner SEK (2015)

Svensk import: 222 000 SEK (2015) 


Kort historik

De första invånarna kom till Maldiverna från södra Indien och Sri Lanka under det första årtusendet f.Kr. Landet är muslimskt sedan 1153 då den dåvarande kungen konverterade från buddhismen.

Portugal försökte kolonialisera Maldiverna under 1500-talet men drevs bort efter endast 15 år. Öarna kontrollerades av Nederländerna under 1600-talet men införlivades i det brittiska väldet under 1700-talet. 1887 blev Maldiverna formellt ett brittiskt protektorat. Sultanatet avskaffades 1953 efter en kortare period av valda sultaner mellan 1932 och 1953. Självständighet utropades 1965 och landet övergick till republik 1968.


Inrikespolitik

Mellan 1978 och 2008 styrdes Maldiverna av den dåvarande presidenten Maumoon Abdul.

Gayoom som innehade en mycket stark ställning. Tre försök till statskupp ägde rum under 1980-talet och vid ett tillfälle, 1988, gick indiska trupper in och stöttade den sittande maldiviska regeringen.

Under 2000-talets första år var den politiska situationen i landet instabil och oroligheter förekom med jämna mellanrum. I juni 2004 presenterade dåvarande president Gayoom ett
reformprogram för ökad demokratisering och etablerade bland annat en kommission för mänskliga rättigheter. Politiska partier var formellt sett förbjudna under det första allmänna valet 2005, men i och med införandet av flerpartidemokrati strax därefter erhöll de officiell legitimitet. 2006 lades ett förslag på politiska reformer fram vilket innefattade framtagandet av en ny konstitution. I november 2008, efter drygt 30 år som president, fick Gayoom se sig besegrad av Mohamed Nasheed (MDP) i landets första fria presidentval.

I februari 2012 avgick Nasheed till fördel för vicepresident Mohammed Waheed. Nasheed menade att avgången skett under tvång, medan en statlig utredning som tillsattes av Waheeds regering, och sedermera stöttades av Samväldet, konstaterade att maktskiftet varit legitimt.

Efter några turbulenta månader med inställda och ogiltigförklarade presidentvalomgångar, svors Abdulla Yameen (PPM, halvbror till Gayoom) in som ny president den 17 november 2013. Han hade då besegrat Nasheed med knapp marginal.

Parlamentet (Majlis) består av 85 ledamöter. I parlamentsvalet som hölls i mars 2014 fick förre presidenten Gayooms nystartade parti Progressive Party of Maldives (PPM tillsammans med allianspartier 53 parlamentsplatser. Förre presidenten Nasheeds MDP fick den enskilt största andelen röster (40 %) men på grund av att Maldiverna tillämpar ett ”first past the post-” system fick partiet endast 26 parlamentsplatser.

I februari 2015 anhölls den förre presidenten Nasheed misstänkt för terrorbrott. Anklagelserna härrörde från att Nasheed år 2012 beordrade att en chefsdomare i brottsmålsdomstolen skulle anhållas. Nasheed dömdes sedermera till 13 års fängelse, i en rättegång som väckte mycket kritik i omvärlden. I januari 2016 tilläts Nasheed lämna landet för att söka läkarvård i Storbritannien.  


Utrikespolitik

Maldivernas utrikespolitik har traditionellt fokuserat på regionen och då framförallt relationerna med Indien och Sri Lanka. Det brittiska inflytandet var påtagligt fram till mitten av 1970-talet; det minskade dock i samband med att den brittiska flygbasen på
Gan, en ö i de södra delarna av den maldiviska arkipelagen, stängdes. Maldiverna var med och bildade South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 1985 och är medlem i Organization of Islamic Conference (OIC). Maldiverna innehar ordförandeskapet för AOSIS (Alliance of Small Island States) 2015-16. Maldiverna driver i FN bland annat frågan om stöd till små östater som drabbas av höjda vattennivåer till följd av klimatförändringar. Då landets fysiska överlevnad anses hotad av klimatförändringarna är detta en central fråga i Maldivernas utrikespolitik.


Ekonomisk politik

Turism utgör 30 procent av landets BNP och är därmed den viktigaste sektorn för landets ekonomi. En fjärdedel av landets befolkning beräknas arbeta inom turistnäringen. Fisket
uppgår till omkring 4 procent av BNP och är alltjämt viktigt men har förlorat i betydelse under de senaste åren. Maldiverna har under flera år tampats med finansiella problem och år 2013 uppgick landets budgetunderskott till 10 %. Enligt FN tillhörde Maldiverna under en tid världens ”minst utvecklade länder” (MUL), men räknas idag som ett övre medelinkomstland.


Handelspolitik

Medlemsländerna i SAARC ingick i januari 2004 ett frihandelsavtal, South Asian Free Trade Agreement (SAFTA). Avtalet syftar till att på sikt skapa en frihandelszon genom att
successivt minska tulltarifferna i regionen. Maldiverna är sedan 1995 medlem i WTO. Landets varuexport är begränsad och består i huvudsak av produkter från fiskerinäringen och textilier.


Sveriges relationer med Maldiverna

Sverige har diplomatiska relationer med Maldiverna och det finns ett honorärkonsulat i huvudstaden Malé. Sveriges ambassadör i New Delhi är sidoackrediterad i Malé. Maldivernas ambassadör i London är ackrediterad till Sverige.