Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsas från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information av dessa regler finns på migrationsverkets webbplats.

http://migrationsverket.se/Privatpersoner.html

Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd.

Att ansöka

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket i Sverige.

Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna in en  ansökan på svenska ambassaden.

Enligt huvudregeln i Utlänningsförordningen ges en ansökan in till en utlandsmyndighet i hemlandet eller i det land man är stadigvarande bosatt. Föreskrifterna behandlar undantag från denna huvudregel, vilket är aktuellt om det inte finns någon utlandsmyndighet i hem- eller bosättningslandet eller om denna inte handlägger migrationsärenden.

För mer information se: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/07/regeringskansliets-foreskrifter/

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn till vänster.