Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

För avgifter se ambassadens engelska information om avgifter för arbetstillstånd