Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan.

Om du gör en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige krävs i allmänhet inget besök på ambassaden. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Din arbetsgivare påbörjar ansökan


Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress, vilken Migrationsverket kommer att använda för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.


När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.


Ovanstående gäller inte följande yrken, som omfattas av särskilda regler: artist, au pair, bärplockare, gästforskare, idrottare och tränare eller praktikant.


Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

Webbansökan

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Ansök

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl. (Se ovan)

Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

2. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

3. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige
Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för kortet. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats arbetstillstånd. Du kan besöka ambassaden utan tidigare tidsbokning under våra öppettider. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om arbetstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. När kortet är klart kommer utlandsmyndigheten att skicka kortet till dig om du begärt eftersändning via kurirföretag. Övriga sökanden ombeds besöka ambassaden under våra öppettider. Ta med dig ditt pass.

Du kan även skicka en bemyndigad person att hämta ditt kort på ambassaden. Se då till att personen har ett bemyndigande att hämta ut kortet i ditt ställe (Authority Letter).

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige
Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till ambassaden.

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften
Samtliga betalningar ska lämnas in i form av Bank Draft utställd till “Embassy of Sweden (Visa)”. Ambassaden accepterar inte kontanter.

Ytterligare info om avgiften ska finnas under Avgifter

3. Lämna in ansökan på ambassaden 
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och Bank Draft. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd. Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut
Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.