Söka arbetstillstånd

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver du i de allra flesta fall ha ett arbetstillstånd.

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om arbetstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket och prioriteras.

Enligt huvudregeln i Utlänningsförordningen ges en ansökan in till en utlandsmyndighet i hemlandet eller i det land man är stadigvarande bosatt. Föreskrifterna behandlar undantag från denna huvudregel, vilket är aktuellt om det inte finns någon utlandsmyndighet i hem- eller bosättningslandet eller om denna inte handlägger migrationsärenden. För mer information se http://www.regeringen.se/artiklar/2016/07/regeringskansliets-foreskrifter/

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, dokument som krävs och hur man ansöker i menyn till vänster.

Du som är intresserad av att arbeta i Sverige hittar dessutom heltäckande information på webbplatsen Working in Sweden.

Working in Sweden