NAC-KFOR möte den 9 juli

Den 9 juli möttes NAC-KFOR för en lägesuppdatering och diskussion kring utvecklingen i Kosovo, med huvudfokus på Natos fortsatta engagemang genom KFOR.

Evenemang