Sveriges samarbete med Somalia

Sveriges engagemang i Somalia, med början på 1980-talet, har ökat kraftigt under de senaste åren. Den senaste tidens relativt positiva utveckling i Somalia, inklusive en fredlig valprocess under 2016 och början av 2017, är en viktig utgångspunkt för det svenska samarbetet med Somalia. Sedan april 2013 har Sverige en ambassadör ackrediterad till Somalia och svensk närvaro i landet ökar stadigt .

Under 2016 uppgick svenskt bistånd till Somalia till ca 345 miljoner kronor. Därtill kanaliserades ca 180 miljoner kronor som humanitärt stöd.

Den svenska regeringen beslutade i juni 2013 om en ny strategi för Somalia 2013-2017. I enlighet med den syftar det svenska stödet till att bidra till uppbyggnaden av det konflikthärjade somaliska samhället. Att stärka fattiga människors möjligheter att stå emot och klara av nya kriser, stödja den sköra demokratin, stärka respekten för de mänskliga rättigheterna samt att öka möjligheterna att få arbete är viktiga beståndsdelar i samarbetet med Somalia. Målgrupper är därför främst kvinnor och unga.

Huvudfokus i strategin är mänsklig säkerhet och försörjning, hälsa och jämställdhet, samt demokrati och mänskliga rättigheter. Det svenska stödet har även bidrag till att uppfylla de fem freds- och statsbyggande mål som det internationella samfundet har kommit överens om inom ramen för ”New Deal for Fragile States”, det internationella policyramverket om internationellt stöd till sviktande och konfliktdrabbade stater.

2017 antog den somaliska regeringen en ny nationell utvecklingsplan som kommer att bli vägledande för allt internationellt stöd till landet. Under hösten 2017 beräknas arbetet att ta fram en ny svensk strategi för utvecklingssamarbetet med Somalia att påbörjas.

Navigation

Top