Rösta på ambassad eller konsulat till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Om du är i Kenya som turist eller utlandssvensk kan du antingen brevrösta eller rösta på ambassaden i Nairobi.

Du kan även få material för brevröstning från ambassaden och nedan listade konsulat. Tänk på att ta med dig röstkortet och legitimation. Har du inget röstkort utfärdar vi ett dubblettröstkort. Kan du inte styrka din identitet får du inte rösta.

På nedanstående länk finner du Valmyndighetens sammanställning över platser och tider för röstning till rikdsdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 i det land där du befinner dig:


Obs! Länken kommer först under juni/juli att hänvisa till korrekta lokaler för valet till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014.

Navigation

Top