Ambulerande präst

Svenska Kyrkan har givit i uppdrag åt en ambulerande präst, Ulrica Fritzson, att finnas till hands för svenskar som besöker, lever eller arbetar i Afrika.

Den ambulerande prästen kommer med jämna mellanrum att besöka Kenya för att erbjuda gudstjänster, dop, konfirmation, samtal och annat stöd som ryms inom Svenska Kyrkans uppdrag.
Tjänster som den ambulerande prästen kan stå till tjänst med är hembesök, dop,  konfirmation och gudstjänst samt samtal om livsfrågor, krissamtal, samtalshjälp eller annat stöd.

Alla svenskar som vistas eller bor i Kenya är välkomna att ta kontakt:  ulrica.fritzson@svenskakyrkan.se, +46(0)725055732
Ett uppdaterat schema om var den ambulerande prästen befinner sig finns alltid tillgängligt på facebooksidan: Mobil präst Afrika/Svenska Kyrkan.

Navigation

Top