Reseinformation Somalia

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Somalia. Utrikesdepartementet uppmanar även de svenska medborgare som befinner sig i Somalia att lämna landet.

Aktuella händelser

Fram till början/mitten av december genomgår Somalia en valprocess som riskerar att påverka säkerhetssituationen i negativ riktning. Detta gäller framför allt i närheten av vallokalerna i Kismayo, Baidoa, Adado, Mogadishu, Jowhar och Garowe.

Allmänna säkerhetsläget

Somalia anses som ett av världens farligaste länder att vistas i. Utrikesdepartementet  avråder med anledning av säkerhetsläget sedan 2006 från alla resor till Somalia. Avrådan gäller även de norra regionerna Somaliland och Puntland. Säkerhetsläget i Hargeisa och Berbera i Somaliland är sedan en tid bättre än i övriga landet men säkerhetssituationen är fortsatt besvärlig. Ambassaden följer utvecklingen i hela Somalia och gör kontinuerliga bedömningar av säkerhetsläget.

Somalia är till ytan nästan en och en halv gånger så stort som Sverige och ligger på Afrikas horn. Landet har inte haft en fullt fungerande regering sedan 1991 då president Barre störtades och inbördeskrig bröt ut. År 2012 svors ett nytt parlament och en ny president in och Somalias första internationellt erkända regering med säte i huvudstaden Mogadishu sedan 1991 tillträdde. Trots den positiva utvecklingen sedan 2012 är både den politiska
och säkerhetsmässiga situationen i Somalia mycket skör. Trots starkt internationellt stöd, inklusive en fredsbevarande styrka från den Afrikanska Unionen (AU), kontrollerar regeringen endast delar av landet.

I nordvästra Somalia, i regionen Somaliland, råder ett relativt lugn. Somaliland har ensidigt förklarat sig oberoende från centralregeringen i Mogadishu och söker i allt väsentligt agera som en självständig stat men har inte erkänts som sådan av något land. Även den nordöstra regionen, Puntland, har i stort varit befriad från direkta stridigheter men organiserad grov
brottslighet inkluderande piratdåd, människosmuggling och kidnappningar har förekommit
i. På senare tid har säkerhetsläget i Puntland försämrats, delvis till följd av en ökad närvaro av och aktivitet hos terroristgruppen Al-Shabaab.

Trots relativt framgångsrika militära offensiver av AU:s styrka AMISOM har centralregeringen i Mogadishu mycket begränsad kontroll i de södra och centrala delarna av Somalia. Stora områden kontrolleras fortsatt av väpnade grupperingar i form av klanmiliser eller Al-Shabaab. Regeringstrogna styrkor, inklusive AMISOM, utsätts för frekventa attacker av Al-Shabaab som huvudsakligen övergått till asymmetrisk krigföring i takt med att gruppen förlorat kontroll över tättbefolkade områden. Dessutom förekommer i södra och centrala Somalia regelbundna, omfattande och allvarliga övergrepp av de mänskliga rättigheterna, mord och kidnappningar.

Vidtagna säkerhetsåtgärder och internationella insatser till sjöss har kraftigt minskat det tidigare omfattande sjöröveriet i farvattnen utanför Somalia. Det förekommer dock fortfarande att fartyg kapas av sjörövare och att besättningen tas som gisslan.


Säkerhetssituationen mycket allvarlig i hela landet, inklusive farvattnen.

Terrorism

-

Naturförhållanden / naturkatastrofer

-

In- och utresebestämmelser

-

Hälso- och sjukvård

-

Lokala lagar och sedvänjor

-

Kriminalitet och personlig säkerhet

-

Trafiksäkerhet

-

Försäkringsskydd

-

Övriga upplysningar

-

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top