Reseinformation Seychellerna

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten är låg i Seychellerna men det har skett en ökning i antalet rån och inbrott under senare år. Generella försiktighetsåtgärder bör vidtas. Sjöröveri är ett allvarligt hot i Adenviken och Indiska oceanen och har förekommit så långt som 1000 nautiska mil från den somaliska kusten, även om antalet incidenter minskat under de senaste åren. Segelbåtar är särskilt sårbara. Den landbaserade turismen på Seychellerna påverkas för närvarande inte av sjöröveriaktiviteterna.

Det har förekommit några sjöröveridåd i vatten direkt utanför Seychellerna. Europeiska unionens maritima insats i Adenviken och Indiska oceanen EUNAVFOR underströk i november 2012 att sjöröveri fortsatt utgör en fara för fritidsbåtar i regionen.

Terrorism

Hotbilden för terrorism i Seychellerna är låg men du bör vara medveten om den globala risken för urskillningslösa terroristattacker på allmän plats, särskilt de som besöks av utländska resenärer.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Säsongsbundna förändringar i sjöförhållanden betyder att det finns starka strömmar på stränderna vid olika tidpunkter. Stränder som erbjuder simning under den sydöstra monsunen (maj-september) kanske inte är säkra under den nordöstra monsunen (november-mars). Drunkningsolyckor har inträffat. Farliga strömmar kan uppstå vid den populära stranden i Beau Vallon då sjön är hård. Fråga lokalbefolkningen om råd.

In- och utresebestämmelser

Visum krävs inte för resenärer med svenskt pass eller övriga EU-medborgare. Om du anländer till Seychellerna från eller via ett gula febern-drabbat område måste du ha ett så kallat ”gult kort” med giltig gula febern vaccination med dig för att bli insläppt in i landet.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Seychellerna är begränsad, särskilt på de mer avlägsna öarna där läkare ofta saknas. Det största sjukhuset finns i huvudstaden Victoria, tel: +248 4388 000. Du bör uppsöka en vaccinationscentral innan du reser till Seychellerna och se till att alla lämpliga vaccinationer är aktuella.

Lokala lagar och sedvänjor

Droganvändning och -smuggling är allvarliga brott som kan ge långa fängelsestraff.

Att bada toppless är förbjudet på en del stränder. Nudism accepteras inte.

Homosexualitet är olagligt i Seychellerna.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsfrekvensen i Seychellerna är låg men du bör vidta förnuftiga försiktighetsåtgärder. Var uppmärksam, särskilt om du rör dig ute på egen hand, i isolerade områden eller efter mörkrets inbrott. Stränder, parkerade bilar och turisters boende är populära mål för tjuvar.

Trafiksäkerhet

Ön Mahé är bergig och vägarna är smala och slingrande. Säkerhetsbarriärer är sällsynta. Var försiktig när du kör och undvik mer avlägsna vägar, särskilt på natten. Bussar är det enda kollektiva transportmedlet. Vid transport med taxi, förhandla om priset innan du påbörjar din resa. Svenskt körkort gäller i upp till tre månader.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar svenskar att teckna en fullgod reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Sverige har ett honorärkonsulat i Victoria.

Ambassaden uppmanar svenskar, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla sin vistelse i landet hos honorärkonsulatet.

 

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top