Reseinformation Komorerna

Allmänna säkerhetsläget

Unionen Komorerna gör anspråk på grannön Mayotte, som är under franskt styre. Det förekommer regelbundna rapporter om demonstrationer och anti-franska stämningar i hela Komorerna.

Du bör undvika folksamlingar eller politiska sammankomster och vara vaksam och hålla en låg profil när du rör dig i Komorerna, särskilt om du reser ensam. Håll dig uppdaterad via lokala medier om den lokala utvecklingen under Din vistelse.

Du bör undvika att ta bilder av officiella byggnader, särskilt som tillhör militär och polis.

Sjörövare är ett allvarligt hot i Adenviken och Indiska oceanen, och kapningar har inträffat utanför Moçambiques kust. Segelbåtar är särskilt sårbara.

Terrorism

Risken för terrorism är låg i Komorerna. Du bör dock vara medveten om den globala risken för urskillningslösa terroristattacker på allmänna platser, särskilt de som besöks av utländska resenärer.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Komorerna ligger i cyklonbältet och kan påverkas av cykloner under den varma och nederbördsrika perioden mellan november och april.

Karthala-vulkanen nära Moroni på Grande Comore har utbrott med jämna mellanrum, senast i januari 2007. Det finns inga förutsägelser om en nära förestående eruption, men du bör kontrollera situationen lokalt innan du planerar att besöka ön.

In- och utresebestämmelser

Visum krävs och kan erhållas vid ankomsten till flygplatsen Hahaya. Passet måste ha minst tre månaders kvarvarande giltighetstid. Kontrollera aktuell information om visering via Komorernas ambassad i Paris i god tid innan avresa.

Hälso- och sjukvård

Hälsovården är enbart grundläggande och mycket begränsad på alla tre öar, de flesta kliniker är privata. Vatten- och eltillförsel är föremål för många avbrott som kan påverka sjukhus och andra offentliga tjänster.

Malaria och kolera är vanligt i Komorerna. Använd endast kokt eller buteljerat vatten och undvik is i drycker. Om du lider av diarré under ett besök i Komorerna ska du omedelbart söka läkarvård.

Du bör iaktta normal försiktighet för att undvika exponering för HIV/AIDS.

Du bör kontakta läkare/vaccinationscentral innan du reser till Komorerna och se till att du har ett fullgott vaccinationsskydd.

Lokala lagar och sedvänjor

Komorerna är ett muslimskt land. Iakttag respekt för lokala traditioner och seder, särskilt under den heliga månaden ramadan.

Narkotikasmuggling och innehav av narkotika är allvarliga brott, vilket kan leda till långa fängelsestraff, böter och utvisning.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i Komorerna är låg men du bör vidta vanliga försiktighetsåtgärder mot fickstölder och rån.

Trafiksäkerhet

Du kan använda antingen ett svenskt körkort eller ett internationellt körkort, i upp till tre månader. På Grande Comore finns det vägar av rimlig standard, men många andra vägar är i dåligt skick. Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken.

Du kan resa mellan de tre öarna med flyg. Du kan också resa emellan öarna med båt. Undvik dock att resa med fartyg som är klart överbelastade, i dåligt skick eller inte har flytvästar ombord. Överlastade färjor har kapsejsat i komoriska vatten, ibland med betydande förluster av liv.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar svenskar att teckna en fullgod reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Kontanter är det viktigaste betalningsmedlet för varor och tjänster i Komorerna. Några hotell och restauranger accepterar vissa utländska valutor (Euro och US Dollar föredras). Endast ett eller två hotell accepterar kreditkort för betalning av räkningar. Visakort fungerar sporadiskt i vissa uttagsautomater i Moroni. Banktjänster är mycket begränsade på de andra öarna.

Ambassaden uppmanar svenskar, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla sin vistelse i landet hos Sveriges ambassad i Nairobi.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top