Reseinformation Kenya

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Kenyas kustområde inom 150km från gränsen till Somalia, detta inkluderar Lamu County, Lamu Island samt kringliggande öar.

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från icke nödvändiga resor inom 60km från landgränsen.

Aktuella händelser

6 mars 2017

Attackerna mot privata gårdar och naturskyddsområden i Laikipia-provinsen har eskalerat ytterligare och ett flertal incidenter har inträffat de senaste veckorna. P g a torkan i området tar sig boskapsskötare in på privat mark med hjordar vilket leder till konflikter mellan dem och markägaren. Boskapsskötarna är ofta tungt beväpnade och har vid upprepade tillfällen använt våld för att ta sig in på de privata naturskyddsområdena. Personal på gårdar har dödats och misshandlats. Hus har bränts ned. Hot har även förekommit mot turister. Den 4 mars dödades en markägare. Poliser har dödats eller skadats när de försökt förhindra intrång på privat mark. Ambassaden råder svenska medborgare att hålla sig noga uppdaterade genom kontakt med researrangör eller hotell/lodge i samband med resor till området samt kontinuerligt följa rapportering i lokal media.


29 januari 2017

Ett turisthotell i Suyian-konservatet, beläget i Laikipia-provinsen i centrala Kenya, attackerades och brändes ned av beväpnade angripare. Eldstrid utbröt mellan angriparna och hotellets säkerhetsvakter. Turister som bodde på hotellet evakuerades. Butiker och garage plundrades i samband med attacken. Under senaste månaden har antalet attacker mot privata gårdar och naturskyddsområden i Laikipia-provinsen eskalerat.


27 januari 2017

Ett flertal soldater dödades och skadades när en militärpostering i Kolbio, nära gränsen till Somalia, attackerades av Al Shabaab enligt rapporter från den kenyanska försvarsmakten.

Allmänna säkerhetsläget

Kriminaliteten i Kenya är hög, särskilt i de större städerna. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar samt även misshandel och våldtäkter är relativt vanligt förekommande (se rubriken Kriminalitet och Personlig säkerhet).

Kenya har ett högt terrorhot baserat på närheten till konflikten i Somalia samt de attentat som tidigare genomförts i landet. (Se rubriken Terrorism nedan) Sedan slutet av 2011 har ett antal attentat utförts främst i nordöstra och östra Kenya men även i Nairobi och Mombasa. Säkerhetsläget är särskilt besvärligt i gränsområdet mot Somalia. Detta innefattar även delar av Kenyas kustområde direkt söder om gränsen mot Somalia (se rubriken Avrådan ovan).

I de norra delarna av Kenya förekommer våldsamheter mellan olika klaner främst kopplat till gränsdragningstvister samt boskapsstölder. Dessa konflikter innefattar ofta olika typer av vapen så som skjutvapen, knivar och machetes. I vissa fall har även lokal polis  attackerats. Ambassaden manar till stor försiktighet om man besöker dessa områden.

I farvattnen utanför Kenya har det förekommit att fartyg, inklusive segelbåtar, kapats av sjörövare och att besättningen tagits som gisslan. Sjöröveri utgör ett hot mot seglare i stora delar av Indiska Oceanen, inklusive vattnen runt Seychellerna. Europeiska Unionens maritima insats EUNAVFOR har understrukit att sjöröveri fortsatt utgör en fara för fritidsbåtar i regionen.

Valen i mars 2013 förflöt i huvudsak lugnt. Klagomål mot presidentvalet behandlades i Högsta domstolen, vars utslag respekterats.

Nästa val kommer att ske under hösten 2017. Kenya har en historia av våldsamma demonstrationer och våld mellan olika grupperingar i landet under valkampanjen, framförallt i Nairobi och Kisumu. Även om oroligheterna inte är riktade mot turister kan dessa demonstrationer ge upphov till störningar i trafiken och försvåra framkomligheten i landet.

För svenskar i Kenya generellt gäller att iaktta försiktighet samt att undvika folksamlingar och storstäders slumområden. Innan resor företas i landet bör man informera sig om det aktuella läget genom att t.ex. läsa lokala tidningar och lyssna på radio. I områden med
få resenärer är det lämpligt att rådfråga polisen om säkerhetsläget. Under dygnets mörka del måste ökad försiktighet iakttas.

Svenskar uppmanas hålla sig informerade om händelseutvecklingen i landet genom radio, TV, ambassadens hemsida och andra tillgängliga informationskanaler. Läs Kenyas
största dagstidningar här:

Daily Nation

The Standard

The Star

Terrorism

Kenya har ökat den militära aktiviteten längs gränsen mot Somalia och kenyansk militär agerar också sedan 2011 på somaliskt territorium. Extremister har vid flera tillfällen framfört terrorhot mot Kenya och säkerhetsrelaterade incidenter rapporteras regelbundet från gränsområdena till Somalia. Enskilda incidenter och hot har också rapporterats mot större städer såsom Nairobi och Mombasa.

Omfattningen av dessa terrorhot mot Kenya bör tas på stort allvar. Attacken mot Westgate shoppingmall i september 2013 då över 60 personer dog samt attacken mot Garissa University i april 2015 som krävde minst 143 unga kenyaners liv, är två tydliga bevis på detta. Ytterligare exempel är ett attentat mot en kyrka i Mombasa i mars 2013, upptäckten av kraftfulla sprängladdningar i en bil samma månad, en attack mot kuststaden Mpeketoni i
juni 2014 som krävde över 60 liv samt flera attacker i Mandera County under 2014 med ett antal dödsfall som resultat. I Dadaab i östra Kenya har kidnappningar av hjälparbetare ägt rum under 2011, 2012 och 2015.


Den förhöjda hotbilden kvarstår även om kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och ständigt uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Försiktighet bör därför iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra när det är som mest folk samt större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Folksamlingar bör undvikas. Stadsdelen Eastleigh i Nairobi bör undvikas liksom slumområden som Kibera och Mathare. Stor försiktighet bör iakttas i Mombasa speciellt i den gamla delen, runt färjan till Likoni samt i
stadsdelen Likoni.


Se länken nedan för mer information.


http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Rift Valley täcker stora delar av Kenya. Det finns gott om vulkaniska berg men dessa är inte aktiva. Däremot kan det finnas risk för jordskalv.


Under regnperioderna (ungefär slutet av mars till juni samt oktober till november) är risken för översvämningar och jordskred i vissa områden påtaglig. Framkomligheten på vägarna kan försämras drastiskt.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kenya. Visum erhålles genom en elektronisk ansökan via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=7. Avgiften betalas i samband med ansökan.

För frågor som rör visering, uppehålls- och arbetstillstånd i Kenya hänvisas till Kenyas ambassad i Stockholm eller till kenyanska myndigheter direkt. Observera att ditt pass måste vara giltigt minst sex månader från den dag du planerar att resa in i Kenya.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer.

Hälso- och sjukvård

Före avresa rekommenderas att ta kontakt med vaccinationskliniker i Sverige. Malaria är vanligt förekommande och om resor ute i landet ska göras rekommenderas malariaprofylax, myggmedel och myggnät. I Nairobi är dock risken liten på grund av höjden över havet. Östafrika är vidare högriskområde för HIV/AIDS. Den höga halten av luftföroreningar i Nairobi kan vara besvärande.

I Nairobi och Mombasa finns flera bra sjukhus som kan kontaktas enligt följande:

Nairobi Hospital
+254 (0)20 272 2160
+254 (0)733 639 301/2

Aga Khan Hospital, Nairobi
+254 (0)20 374 0000
+254 (0)20 366 2000 / 2990

+254 (0)733 640 770

Gertrude's Children's Hospital, Nairobi
+254 (0)20 720 6000
+254 (0)722 898 948
+254 (0)733 639 444

Aga Khan Hospital, Mombasa
+254 (0)41 222 7710-5

Tandvården håller bra standard och det finns flera kliniker med svensk anknytning I Nairobi.

Tandläkare Anders Glimberg
+254 (0)20 444 3991/2/3
+254 (0)722 736 439
+254 (0)734 437 513

Swedish Dental Clinic
+254 (0)20 387 1870
+254 (0)20 386 6438

Reseråd och vaccinationer

Lokala lagar och sedvänjor

Generellt iakttas inga särskilda klädkoder. I kustområdet, som i huvudsak är muslimskt, bör dock en mer vårdad klädsel användas. Detta gäller särskilt utanför hotellområden och i Mombasa stad.

Innehav, försäljning och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kenya är hög. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar, ofta med inslag av fysiskt våld och ibland med dödlig utgång, är vanliga. Inte sällan sker rån utförda av män i polisuniformer. Det förekommer kidnappningar i syfte att ta ut pengar från offrets bank- eller kreditkort – den kidnappade släpps i regel efter att maximalt uttag gjorts. Vid val av boende, t.ex. hyra av hus vid kusten, bör säkerhetsåtgärder så som bevakning övervägas.

För din egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

  • Var vaksam för ficktjuvar och väskstölder.
  • Undvik öde platser och stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Bär inte med kreditkort, om inte absolut nödvändigt.
  • Acceptera inte mat eller dryck av okända personer.
  • Använd officiella taxibolag och undvik att använda ”Matatus” och ”Boda-Bodas”.
  • Försök, om möjligt, att förvara passet på säkert ställe, men bär alltid en kopia med dig inklusive den sida av passet där gällande tillstånd för vistelse i Kenya finns instämplat.
  • Lägg viktiga telefonnummer på minnet eller anteckna dem separat.
  • Iakttag allmän försiktighet och använd sunt förnuft.
  • Iakttag även sunt förnuft och gott omdöme vid fotografering. Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Trafiksäkerhet

Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken, framförallt under dygnets mörka timmar. Höga
hastigheter, undermåliga vägar och fordon samt vårdslöshet gör att trafiken är en uppenbar riskfaktor. Svåra olyckor med talrika dödsoffer förekommer. Vanliga bussar, de vanligt förekommande småbussarna ”matatus” samt MC-taxis ”Boda-Bodas” är ofta inblandade i olyckor.

Bilkörning efter mörkrets inbrott på landsbygden och i glest trafikerade stadsområden bör
undvikas.

Att använda mobiltelefon är förbjudet när man kör bil.

Internationellt körkort tillsammans med det svenska accepteras för en kortare period (max 90 dagar). För längre tids vistelse i landet rekommenderas att lokalt körkort anskaffas. Observera att det är vänstertrafik som gäller.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar svenskar som besöker Kenya att teckna en fullgod reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Ambassaden uppmanar svenskar i Kenya, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet.

Anmälan till ambassaden.

UD presenterar även reseinformation på sin facebooksida.

https://www.facebook.com/udresklar

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top