Reseinformation Kenya

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Kenyas kustområde inom 150km från gränsen till Somalia, detta inkluderar Lamu County, Lamu Island samt kringliggande öar.

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från icke nödvändiga resor inom 60km från landgränsen.

Aktuella händelser

27 november

Tisdagen den 28 november kommer president Kenyatta sväras in för en andra mandatperiod. Ceremonin sker på Kasarani stadium längs Thika Highway i Nairobi. Var medveten om att flera vägar kommer stängas av i Nairobi med anledning av ceremonin. Trafiksituationen i staden kommer att påverkas. Oppositionen har kallat till ett massmöte samma dag. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att iaktta försiktighet under tisdagen, särskilt i samband med transporter, då det finns risk för oroligheter på grund av de två parallella mötena i Nairobi. Ambassaden är stängd 28 november med anledning av lokal helgdag.

20 november

Kenyas högsta domstol har idag avslagit befintliga överklaganden av presidentvalet den 26 oktober vilket innebär att domstolen godkänt valresultatet. Som ambassaden tidigare meddelat är det svårt att förutsäga säkerhetssituationen i samband med politiska händelser i Kenya. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare till särskild försiktighet. Den senaste helgen har oroligheter medfört att människor dödats och skadats i samband med sammandrabbningar i geografiskt begränsade delar av Nairobi. Vissa vägar har också blockerats i Kisumu och i anslutning till Kisumu i västra Kenya.

För att undvika problem, t.ex. inför eller i samband med transporter, är det viktigt att noga följa utvecklingen via lokal media. Uttalanden från politiska ledare kan få omedelbara konsekvenser och leda till försämrat säkerhetsläge. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, såväl segertåg som protester. Var medveten om att falsk information kan vara i omlopp på sociala media.

31 oktober

Den 30 oktober meddelade Kenyas valkommission IEBC att sittande president Uhuru Kenyatta vunnit presidentomvalet. Valet genomfördes inte i flera områden i västra Kenya där valkommissionen gjorde bedömningen att de inte kunde öppna vallokalerna. Oppositionskoalitionen NASA, eller annan kenyansk part, har enligt konstitutionen 7 dagar på sig efter att resultatet meddelats att överklaga valprocessen till högsta domstolen. Om valprocessen överklagas har högsta domstolen 14 dagar på sig att meddela dom. Säkerhetssituationen efter att valresultatet meddelades har överlag varit lugn i landet men detta kan förändras fort. Några av de områden som tidigare varit drabbade av valrelaterade oroligheter är slumområdena Kawangware, Kibera och Mathare i Nairobi och delar av staden Kisumu i västra Kenya. I de centrala delarna av Nairobi har valrelaterade demonstrationer förekommit. 

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att noga följa lokala medier för aktuell information om säkerhetssituationen innan valprocessen i Kenya är helt avklarad. Uttalanden från politiska ledare och andra tongivande aktörer kan få omedelbara konsekvenser och leda till ett förändrat säkerhetsläge. Vi uppmanar svenska medborgare att undvika demonstrationer och folksamlingar. Var medveten om att falsk information kan vara i omlopp på sociala medier. 

26 oktober

Den 26 oktober genomfördes presidentomval i Kenya. Valprocessen har överlag varit fredlig i de allra flesta områden men med ett lågt valdeltagande. 

I vissa distrikt har vallokalerna inte kunnat öppnas. Valkommissionen IEBC har därför beslutat att skjuta upp valen i Migori, Homa Bay, Kisumu och Siaya till lördagen den 28 oktober. Alla dessa områden ligger i västra Kenya. Idag har oroligheter rapporterats ifrån Kibera, Mathare och Kawangware i Nairobi, delar av Kisumu i västra Kenya, delar av Homa Bay söder om Kisumu och isolerade platser i Mombasa. I dessa områden har ett flertal mindre sammandrabbningar ägt rum mellan protestanter och polis. Det är svårt att bekräfta omfattningen av oroligheterna men ett antal personer har skadats och några troligtvis också dödats.

Det råder osäkerhet om den fortsatta utvecklingen. Ambassaden understryker därför att det är viktigt för svenska medborgare att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och hålla sig kontinuerligt informerade om situationen genom att följa lokala medier. Många så kallade falska nyheter och osanna rykten florerar, och det är därför viktigt att ta del av nyheter med ett kritiskt öga.

Oppositionsalliansen Nasa meddelade tidigare att de inte deltar i omvalet då de inte anser att deras krav på en reformerad valprocess tillmötesgåtts av valkommissionen. Nasa har utlyst återupptagande av demonstrationer i Kenya. Även efter valdagen är demonstrationer och protester i högre frekvens än normalt är att vänta i stora delar av landet. Det är svårt att förutsäga exakt var demonstrationer och protester kan komma att ske. Områden som tidigare framförallt har berörts av valrelaterade protester har varit informella bosättningar i Nairobi och Kisumu samt CBD, Central Business District, dvs den inre stadskärnan i Nairobi.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att noga följa lokala medier för aktuell information om säkerhetssituationen. Uttalanden från politiska ledare och andra tongivande aktörer kan få omedelbara konsekvenser och leda till ett förändrat säkerhetsläge. Vi uppmanar svenska medborgare att undvika demonstrationer och folksamlingar. Var medveten om att falsk information kan vara i omlopp på sociala media.

10 oktober

Oppositionskoalitionen NASA har meddelat att dess presidentkandidat Raila Odinga och vice presidentkandidat Kalonzo Musyoka drar sig ur omvalet till president planerat till den 26 oktober. Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Kenya att noga följa utvecklingen i Kenya via lokal media samt att undvika demonstrationer och folksamlingar.  

6 oktober

Som ambassaden tidigare meddelat är datum för omval av president flyttat till den 26 oktober. Situationen inför, under och efter valet är svår att förutsäga. Demonstrationer i högre frekvens än normalt är att vänta i stora delar av landet, framför allt i Nairobi och västra Kenya. Uttalanden från politiska ledare kan få omedelbara konsekvenser och leda till ett förändrat säkerhetsläge. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att följa lokala medier noggrant för aktuell information om säkerhetssituationen. Ambassaden uppmanar vidare svenska medborgare att undvika demonstrationer och folksamlingar. Var medveten om att falsk information kan vara i omlopp på sociala media.

27 september

Datum för nytt presidentval flyttat från 17 oktober till 26 oktober.

12 september

Nytt presidentval planeras i Kenya den 17 oktober 

Det kenyanska presidentvalet som hölls den 8 augusti i år ogiltigförklarades av högsta domstolen 1 september. Den kenyanska valmyndigheten IEBC har bestämt att datum för nytt presidentval är 17 oktober i år. Som ambassaden tidigare meddelat är det svårt att förutsäga säkerhetssituationen i samband med val i Kenya. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare till särskild försiktighet och att noga följa utvecklingen via lokala medier.

Uttalanden från politiska ledare kan få omedelbara konsekvenser och leda till försämrat säkerhetsläge. Var medveten om att falsk information kan vara i omlopp på sociala medier.

1 september

Högsta domstolen ogiltigförklarar presidentvalet

Idag ogiltigförklarade Kenyas högsta domstol det presidentval som hölls den 8 augusti. Enligt konstitutionen måste ett nytt presidentval hållas inom 60 dagar. Som ambassaden tidigare meddelat är det svårt att förutsäga säkerhetssituationen i samband med val i Kenya. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare till särskild försiktighet. Följd noga utvecklingen via lokal media. Uttalanden från politiska ledare kan få omedelbara konsekvenser och leda till försämrat säkerhetsläge. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, såväl segertåg som protester. Var medveten om att falsk information kan vara i omlopp på sociala media.

Allmänna säkerhetsläget

Kriminaliteten i Kenya är hög, särskilt i de större städerna. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar samt även misshandel och våldtäkter är relativt vanligt förekommande (se rubriken Kriminalitet och Personlig säkerhet).

Kenya har ett högt terrorhot baserat på närheten till konflikten i Somalia samt de attentat som tidigare genomförts i landet. (Se rubriken Terrorism nedan) Sedan slutet av 2011 har ett antal attentat utförts främst i nordöstra och östra Kenya men även i Nairobi och Mombasa. Säkerhetsläget är särskilt besvärligt i gränsområdet mot Somalia. Detta innefattar även delar av Kenyas kustområde direkt söder om gränsen mot Somalia (se rubriken Avrådan ovan).

I de norra delarna av Kenya förekommer våldsamheter mellan olika klaner främst kopplat till gränsdragningstvister samt boskapsstölder. Dessa konflikter innefattar ofta olika typer av vapen så som skjutvapen, knivar och machetes. I vissa fall har även lokal polis  attackerats. Ambassaden manar till stor försiktighet om man besöker dessa områden.

I farvattnen utanför Kenya har det förekommit att fartyg, inklusive segelbåtar, kapats av sjörövare och att besättningen tagits som gisslan. Sjöröveri utgör ett hot mot seglare i stora delar av Indiska Oceanen, inklusive vattnen runt Seychellerna. Europeiska Unionens maritima insats EUNAVFOR har understrukit att sjöröveri fortsatt utgör en fara för fritidsbåtar i regionen.

Den 8 augusti 2017 hölls allmänna val till nationella parlamentet, lokala parlament, guvernörer och president. Sittande president Kenyatta utropades till segrare i presidentvalet av valmyndigheten 11 augusti 2017. Oppositionskoalitionen NASA överklagade presidentvalet till högsta domstolen som den 1 september ogiltigförklarade valet och beslutade att ett nytt presidentval skulle hållas. Presidentomvalet planeras till 26 oktober 2017.

Kenya har en historia av våldsamma demonstrationer och våld mellan olika grupperingar i landet i samband med val, framförallt i Nairobi och Kisumu. Även om oroligheterna inte är riktade mot turister kan dessa demonstrationer ge upphov till störningar i trafiken och försvåra framkomligheten i landet.

För svenskar i Kenya generellt gäller att iaktta försiktighet samt att undvika folksamlingar och storstäders slumområden. Innan resor företas i landet bör man informera sig om det aktuella läget genom att t.ex. läsa lokala tidningar och lyssna på radio. I områden med
få resenärer är det lämpligt att rådfråga polisen om säkerhetsläget. Under dygnets mörka del måste ökad försiktighet iakttas.

Svenskar uppmanas hålla sig informerade om händelseutvecklingen i landet genom radio, TV, ambassadens hemsida och andra tillgängliga informationskanaler. Läs Kenyas
största dagstidningar här:

Daily Nation

The Standard

The Star

Terrorism

Kenya har ökat den militära aktiviteten längs gränsen mot Somalia och kenyansk militär agerar också sedan 2011 på somaliskt territorium. Extremister har vid flera tillfällen framfört terrorhot mot Kenya och säkerhetsrelaterade incidenter rapporteras regelbundet från gränsområdena till Somalia. Enskilda incidenter och hot har också rapporterats mot större städer såsom Nairobi och Mombasa.

Omfattningen av dessa terrorhot mot Kenya bör tas på stort allvar. Attacken mot Westgate shoppingmall i september 2013 då över 60 personer dog samt attacken mot Garissa University i april 2015 som krävde minst 143 unga kenyaners liv, är två tydliga bevis på detta. Ytterligare exempel är ett attentat mot en kyrka i Mombasa i mars 2013, upptäckten av kraftfulla sprängladdningar i en bil samma månad, en attack mot kuststaden Mpeketoni i
juni 2014 som krävde över 60 liv samt flera attacker i Mandera County under 2014 med ett antal dödsfall som resultat. I Dadaab i östra Kenya har kidnappningar av hjälparbetare ägt rum under 2011, 2012 och 2015.


Den förhöjda hotbilden kvarstår även om kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och ständigt uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Försiktighet bör därför iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra när det är som mest folk samt större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Folksamlingar bör undvikas. Stadsdelen Eastleigh i Nairobi bör undvikas liksom slumområden som Kibera, Mathare och Kawangware i Nairobi. Stor försiktighet bör iakttas i Mombasa speciellt i den gamla delen, runt färjan till Likoni samt i stadsdelen Likoni.


Se länken nedan för mer information.


http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Rift Valley täcker stora delar av Kenya. Det finns gott om vulkaniska berg men dessa är inte aktiva. Däremot kan det finnas risk för jordskalv.


Under regnperioderna (ungefär slutet av mars till juni samt oktober till november) är risken för översvämningar och jordskred i vissa områden påtaglig. Framkomligheten på vägarna kan försämras drastiskt.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kenya. Visum erhålles genom en elektronisk ansökan via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=7. Avgiften betalas i samband med ansökan.

För frågor som rör visering, uppehålls- och arbetstillstånd i Kenya hänvisas till Kenyas ambassad i Stockholm eller till kenyanska myndigheter direkt. Observera att ditt pass måste vara giltigt minst sex månader från den dag du planerar att resa in i Kenya.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer.

Hälso- och sjukvård

Före avresa rekommenderas att ta kontakt med vaccinationskliniker i Sverige. Malaria är vanligt förekommande och om resor ute i landet ska göras rekommenderas malariaprofylax, myggmedel och myggnät. I Nairobi är dock risken liten på grund av höjden över havet. Östafrika är vidare högriskområde för HIV/AIDS. Den höga halten av luftföroreningar i Nairobi kan vara besvärande.

I Nairobi och Mombasa finns flera bra sjukhus som kan kontaktas enligt följande:

Nairobi Hospital
+254 (0)20 272 2160
+254 (0)733 639 301/2

Aga Khan Hospital, Nairobi
+254 (0)20 374 0000
+254 (0)20 366 2000 / 2990

+254 (0)733 640 770

Gertrude's Children's Hospital, Nairobi
+254 (0)20 720 6000
+254 (0)722 898 948
+254 (0)733 639 444

Aga Khan Hospital, Mombasa
+254 (0)41 222 7710-5

Tandvården håller bra standard och det finns flera kliniker med svensk anknytning I Nairobi.

Tandläkare Anders Glimberg
+254 (0)20 444 3991/2/3
+254 (0)722 736 439
+254 (0)734 437 513

Swedish Dental Clinic
+254 (0)20 387 1870
+254 (0)20 386 6438

Reseråd och vaccinationer

Lokala lagar och sedvänjor

Generellt iakttas inga särskilda klädkoder. I kustområdet, som i huvudsak är muslimskt, bör dock en mer vårdad klädsel användas. Detta gäller särskilt utanför hotellområden och i Mombasa stad.

Innehav, försäljning och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kenya är hög. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar, ofta med inslag av fysiskt våld och ibland med dödlig utgång, är vanliga. Inte sällan sker rån utförda av män i polisuniformer. Det förekommer kidnappningar i syfte att ta ut pengar från offrets bank- eller kreditkort – den kidnappade släpps i regel efter att maximalt uttag gjorts. Vid val av boende, t.ex. hyra av hus vid kusten, bör säkerhetsåtgärder så som bevakning övervägas.

För din egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

  • Var vaksam för ficktjuvar och väskstölder.
  • Undvik öde platser och stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Bär inte med kreditkort, om inte absolut nödvändigt.
  • Acceptera inte mat eller dryck av okända personer.
  • Använd officiella taxibolag och undvik att använda ”Matatus” och ”Boda-Bodas”.
  • Försök, om möjligt, att förvara passet på säkert ställe, men bär alltid en kopia med dig inklusive den sida av passet där gällande tillstånd för vistelse i Kenya finns instämplat.
  • Lägg viktiga telefonnummer på minnet eller anteckna dem separat.
  • Iakttag allmän försiktighet och använd sunt förnuft.
  • Iakttag även sunt förnuft och gott omdöme vid fotografering. Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Trafiksäkerhet

Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken, framförallt under dygnets mörka timmar. Höga
hastigheter, undermåliga vägar och fordon samt vårdslöshet gör att trafiken är en uppenbar riskfaktor. Svåra olyckor med talrika dödsoffer förekommer. Vanliga bussar, de vanligt förekommande småbussarna ”matatus” samt MC-taxis ”Boda-Bodas” är ofta inblandade i olyckor.

Bilkörning efter mörkrets inbrott på landsbygden och i glest trafikerade stadsområden bör
undvikas.

Att använda mobiltelefon är förbjudet när man kör bil.

Internationellt körkort tillsammans med det svenska accepteras för en kortare period (max 90 dagar). För längre tids vistelse i landet rekommenderas att lokalt körkort anskaffas. Observera att det är vänstertrafik som gäller.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar svenskar som besöker Kenya att teckna en fullgod reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Ambassaden uppmanar svenskar i Kenya, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet.

Anmälan till ambassaden.

UD presenterar även reseinformation på sin facebooksida.

https://www.facebook.com/udresklar

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top