Ambassadens näringslivsfrämjande

En viktig uppgift för svenska utlandsmyndigheter är att främja svenska ekonomiska intressen utomlands.

Ambassaden verkar för att främja svenskt näringsliv, handel och investeringar, ger stöd och råd till svenska företag för att underlätta vid etableringar, och bidrar med relevanta kontakter. Ambassaden kan också bistå företagen i hantering av handelshinder.

Ambassaden anordnar regelbundet möten med svenskrelaterade företag i Kenya. Syfte med sådana möten är att diskutera olika handelsfrågor, den politiska situationen, utveckling och andra frågor av allmänt intresse. Vidare bistår ambassaden även kenyanska exportörer som är intresserade av den svenska marknaden.

Ambassaden arbetar nära Business Sweden (sammanslagning 1 januari 2013 mellan Exportrådet och Invest Sweden), som har kontor i Nairobi sedan 2007, i handels- och främjandearbetet.

 

Navigation

Top