Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Olika regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning.  Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Att ansöka

Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket i Sverige. Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. Du måste boka en tid först genom att skicka epost till ambassaden.nairobi-visum@gov.se.

Kontrollera status på din ansökan

Du kan själv kontrollera status på din ansökan på Migrationsverkets hemsida.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker på den engelska versionen av hemsidan.

Varning!

Det är alltid gratis att boka tid hos ambassaden och få ansökningsformulär. Du ska aldrig betala för denna service. För tillfället är det inte möjligt att göra bokningar online. Om du blir erbjuden detta mot betalning finns det anledning att tro att du blir lurad.

Navigation

Top