Praktiktjänstgöring

Svenska Generalkonsulatet i Mumbai erbjuder en praktikplats varje vår- och hösttermin.

Svenska Generalkonsulatet öppnade i Mumbai år 2012 och flyttade in i sina nuvarande lokaler på BKC road under hösten 2013. En av generalkonsulatets viktigaste uppgifter är att främja Sverige och att utveckla kontakterna med företrädare för indiskt näringsliv och indiska institutioner. Generalkonsulatet i Mumbai är ett litet konsulat, vars ansvarsområde är delstaterna Maharashtra, Gujarat och Goa samt två stycken så kallade union territories: ”Dadra and Nagar Haveli” respektive ”Daman and Diu”.

 

Uppgifter för praktikanten

Syftet med praktiken är att praktikanten genom att delta i generalkonsulatets löpande arbete ska få lära känna generalkonsulatets verksamhetsgrenar och därigenom få en god uppfattning om diplomati. Fokus ligger på näringslivs- och Sverigefrämjande, men för att få en bredare förståelse av den diplomatiska vardagen ingår även delar av konsulär verksamhet.

Arbetsuppgifterna för praktikanten är bland annat att samla in underlag för generalkonsulatets löpande rapportering med betoning på näringslivsfrämjande verksamhet, förbereda underlag och svara på frågor från allmänheten. Praktikanten kommer delta i olika möten och seminarier, följa och analysera olika områden relevanta för främjandet samt självständigt sammanställa rapporter. Praktikanten förväntas vidare bistå besök från Sverige och utföra uppgifter i arrangerandet av seminarier. Alla arbetsuppgifter sker under handledning.

 

Sökande

Praktikanten bör helst ha genomfört större delen av ett universitetsprogram med statsvetenskaplig, media och kommunikation, handel eller ekonomisk inriktning. Praktiken är oavlönad och finansieras av studiemedel. Arbetet kräver mycket god förmåga att skriva på såväl svenska som engelska. Sökande måste vara svensk medborgare. 

Sökande praktikant måste ha en huvudman, normalt universitet/högskola. Praktikanten skall vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Alternativt skall studenten vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser. Praktikanten skall vara försäkrad, t.ex. genom ”Student UT”, via sitt universitet/högskola eller i egen regi. Ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten måste själv ordna boende i Mumbai.

Ansökan för praktikplats inför VT 2018 skall bestå av CV på engelska, personligt brev på svenska samt kopia på universitetsbetyg. Sista ansökningsdatum är den 2 oktober 2017.

Ansökan skickas via email till: generalkonsulat.mumbai@gov.se

Den sökande kan förvänta sig svar inom 4 veckor efter sista ansökningsdag. Endast kortlistade kandidater kommer att bli kontaktade.