Reseinformation Ryssland

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj.

Aktuella händelser

Moskva samt ett antal andra städer i landet har den senaste tiden drabbats av ett stort antal bombhot riktade mot bland annat köpcentrum, järnvägsstationer och skolor. Svenska resenärer uppmanas att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, och på andra platser med större folksamlingar samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Med anledning av att terrororganisationen IS/Daesh  uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå sedan hösten 2015 höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också
höjts.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Ryssland varierar stort beroende på var i landet man vistas – se UD:s avrådan längs upp på sidan. Det allmänna säkerhetsläget har förbättrats sedan början av
2000-talet, och brottsnivåerna ligger idag i höjd med länder inom EU. Samtidigt
har Ryssland upprepade gångar drabbats av terrordåd. Svenska besökare bör hålla
sig informerade om vad som händer på orten där man vistas via media, ambassadens reseinformation på hemsidan samt via sitt resebolag. Resenärer uppmanas att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter i säkerhetsfrågor. 

Terrorism

Med anledning av att terrororganisationen ISIL  (hösten 2015) uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå sedan början av november höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också
höjts.

Ryssland har de senaste åren drabbats av flera terrordåd, huvudsakligen i Norra Kaukasus eller med koppling till detta område (se avrådan längst upp på sidan). Bl.a. har
Moskva upprepade gånger utsatts för attentat och i slutet av 2013 drabbades
Volgograd av tre terrordåd med tiotals dödsoffer. St Petersburg drabbades i början av april 2017 av terrordåd i dess tunnelbana med ett flertal döda och skadade som följd.

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara pålästa och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.  Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammahanget, särskilt på platser, i och omkring offentlige byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

 

 Om Terrorism och turism på UD:s webbplats

Ryska sajter:
www.antiterror.ru
www.fsb.ru

Naturförhållanden / naturkatastrofer

.

In- och utresebestämmelser

Visum


Svenska ambassaden ansvarar ej för ryska inresebestämmelser. Kontrollera aktuella regler med ryska myndigheter eller närmaste ryska ambassad/konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för resa till Ryssland. Information om viseringar finns på ryska ambassadens i Stockholm webbplats:
www.ryssland.se

Ditt pass ska vara giltigt minst sex månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par dagar extra om du av någon anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag (missad flight, sjukdom etc). Att stanna kvar i landet utan giltig visering kan i värsta fall leda till deportering samt inreseförbud på 5 år. Kontrollera tidsperioden när passet har viserats. Notera att visum behövs även i transit om du måste byta flygplats, eller om du byter mellan terminalerna (dock ej mellan terminalerna  D-F) på flygplatsen Sjeremetjevo. Ambassaden kan ej hjälpa till med att förlänga en visering som gått ut, vänd er till den som står som "sponsor/inbjudare" på er visering eller direkt till ryska myndigheter på flygplatsen (om t ex ert flyg blivit inställt och ni inte hinner lämna landet före viseringen går ut). Vid inresan skriver passkontrollanten ut ett s k migrationskort (en vit papperslapp)  som läggs i passet. Detta ska sedan visas upp vid utresan ur Ryssland.  Det är mycket viktigt att se till att ej tappa detta kort. Om kortet förstörs eller förloras måste detta meddelas till lokala myndigheter inom tre dagar.

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången (med bil eller tåg) mellan Ryssland och Vitryssland enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Vitryssland (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsha-Kruglovka).

Skulle du bli bestulen på ditt pass måste du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i Sankt Peterburg.
Läs mer på sidan "Råd och stöd vid nödsituation"
Läs mer på sidan "Hjälp till självhjälp Sankt Petersburg"

Viseringskrav för transit i Moskva från Vitryssland
Observera att man inte kan flyga transit från Vitryssland via Moskva utan att först ha ansökt om rysk visering!
Visering i passet måste göras i Sverige på ryska ambassaden före avresa då det inte går att anskaffa sig rysk visering på flygplatsen i Moskva.

Flyg från Vitryssland landar alltid på inrikesterminalen i Moskva. För att byta terminal krävs visum. Personer utan giltigt visum till Ryssland kan få böter och inreseförbud

Registrering
Utländska medborgare som besöker Ryssland måste registreras hos Federal Migration Service om vistelsen sträcker sig över mer än sju arbetsdagar. Registreringen ska göras inom tre arbetsdagar från ankomsten. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag, privatperson). När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto av den som registrerat dig och när du lämnar Ryssland ska du ha  kvittot med dig vid passkontroll.

Om du ska resa inom Ryssland måste nyregistrering göras i det fall du stannar längre än sju arbetsdagar på någon ort.

Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Ryska sajter: www.fms.gov.ru

Valutarestriktioner
Belopp motsvarande högst 3000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Belopp mellan 3 000 och 10 000 USD får föras ut utan särskilt tillstånd under förutsättning att införseln kan styrkas med en valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd.

Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs.

Hälso- och sjukvård

De flesta svenskar i Moskva vänder sig till kliniken/sjukhuset European Medcial Center (EMC), som har engelsktalande personal och som vid behov kan remittera till ryska specialsjukhus.
European Medical Center

European Medical Center
Tel: +7 495 933 6655, tandläkare: 933 0002
Fax: +7 495 933 6650.

Gällande sjukhus i Sankt Petersburg var god se "Hjälp till självhjälp Sankt Petersburg".

Reseråd och information om lämpliga vaccinationer för resor i Ryssland finns att tillgå på bl.a. 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor

I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Situationen för HBT-personer i Ryssland

Homosexualitet är inte straffbelagt i Ryssland. Ambassaden rekommenderar dock resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot homosexuella, bisexuella och
transpersoner, vilket ibland resulterar i diskriminering och i vissa fall våldshandlingar. Sedan juni 2013 är det olagligt att sprida så kallad ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” bland minderåriga. Hur denna lag kommer att tillämpas i praktiken är ännu oklart.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i Ryssland varierar beroende på tid och plats (se avrådan längst upp på sidan). Uppmärksamhet, vaksamhet och försiktighet bör iakttas för att minska risken att utsättas för fickstölder, rån och överfall. Precis som i andra länder bör man vara särskilt försiktig nattetid, särskilt om man är ensam ute.

Rasistiskt motiverade brott mot personer med icke-europeiskt ursprung, liksom hatbrott mot HBT-personer har ökat i takt med framväxten av extremnationalistiska grupper.

Trafiksäkerhet

Det ryska vägnätet är betydligt mer olycksdrabbat än det svenska. Besökare uppmanas till stor försiktighet. Vägnätet är av mycket varierande kvalitet och många vägar är kraftigt underdimensionerade till följd av den ökade biltrafiken. Trafikkulturen är hård och trafikregler, inklusive hastighetsbegränsningar, ignoreras av många trafikanter. Fotgängare rör sig ofta nära vägbanan, även nattetid, och bär i regel inte reflexer.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Ryska nödnummer

I Moskva, Sankt Petersburg och på många andra orter i Ryssland är det allmänna nödnumret 112.  Detta gäller dock inte för alla ryska regioner och resenärer uppmanas att ta reda på vad som gäller på vistelseorten. I en hel del regioner fungerar även nödnumren 01 för brandkår, 02 för polis och 03 för ambulans. Vissa regioner och mobiltelefonoperatörer kräver dock att man lägger till ytterligare en nolla före eller efter numret. Ofta finns det engelsktalande personal tillgänglig på larmnummer 112. Notera att det går att ringa nödnummer 112 även utan simkort i mobiltelefonen.

Observera att nuvarande bestämmelser kan ändras. Är något oklart, vänd dig till ryska ambassaden i Stockholm eller ryska generalkonsulatet i Göteborg.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top