Ansökan om uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger dig rätt att resa till och bo i Sverige under en viss tid. Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsat eller permanent. Ett permanent uppehållstillstånd ger dig rätt att resa till, bo och arbeta i Sverige under en obegränsad period. Du måste ansöka om uppehållstillstånd om du vill bosätta dig i Sverige. Detsamma gäller om du stanna tillfälligt i landet under mer än 90 dagar på grund av arbete, studier eller besök. Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende.

Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du reser till Sverige. Du måste lämna in din ansökan till en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du är bosatt.

Sveriges ambassad tar emot ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare i:
  • Ryssland
  • övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom Ryssland
  • OSS-länder (Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Armenien, Vitryssland).

Sverige och övriga Schengenområdet har infört en ny handling
för uppehållstillstånd. Handlingen kallas uppehållstillstånds-kort (UT-kort). Korten tillverkas av Migrationsverket men upphämtas vid ambassaden efter beslut.

Tidigare gällde inklistrade handlingar i pass som bevis om uppehållstillstånd. Dessa är giltiga till och med den 1 maj 2015 om inte passet eller tillståndets giltighet upphör innan dess.

Med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får du resa till och stanna i Sverige under den tid som finns angiven på tillståndet, men för att arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd.

Du får resa till och stanna i andra Schengenländer under maximalt tre månader om du beviljats ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Observera!

Från den 22:e september 2014 kommer personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige att ha en möjlighet att välja hur de vill få sina uppehållstillståndkort:

  • Det är möjligt att hämta ut kortet hos Sveriges Ambassad i Moskva från kl. 9.00 till kl. 12.00 från måndag till fredag.
  • Det kommer också att vara möjligt att få kottet levererat direkt till sin hemadress via VFS (Sveriges viseringscentrum). Tjänsten är tillgängligt för sökander som bor i Ryssland och för dem som bor i större städer i OSS länder. För mer information och priser vänligen följ länken.


En ny tjänst har införts för de som ansökt om uppehållstillstånd för studier eller arbete i Sverige. Nu kan du kontrollera statusen på din ansökan genom att ange ärendenummer i en ruta på Migrationsverkets hemsida. Tjänsten är dock begränsad till att omfatta beslut som fattats de senaste 14 dagarna. Uppdatering sker dagligen.
Uppehållstillstånd kan beviljas för:

Avgifter för uppehålls- och arbetstillstånd

Ytterligare information kan du hitta på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Senast uppdaterad: 2014-02-11

Navigation

Top