Ansökan om uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger dig rätt att resa till och bo i Sverige under en viss tid. Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsat eller permanent. Ett permanent uppehållstillstånd ger dig rätt att resa till, bo och arbeta i Sverige under en obegränsad period. Du måste ansöka om uppehållstillstånd om du vill bosätta dig i Sverige. Detsamma gäller om du stanna tillfälligt i landet under mer än 90 dagar på grund av arbete, studier eller besök. Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende.

Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du reser till Sverige. Du måste lämna in din ansökan till en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du är bosatt.

Sveriges ambassad tar emot ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare i:
  • Ryssland
  • övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom Ryssland
  • OSS-länder (Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Armenien, Vitryssland).

Sverige och övriga Schengenområdet har infört en ny handling
för uppehållstillstånd. Handlingen kallas uppehållstillstånds-kort (UT-kort). Korten tillverkas av Migrationsverket men upphämtas vid ambassaden efter beslut.

Tidigare gällde inklistrade handlingar i pass som bevis om uppehållstillstånd. Dessa är giltiga till och med den 1 maj 2015 om inte passet eller tillståndets giltighet upphör innan dess.

Med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får du resa till och stanna i Sverige under den tid som finns angiven på tillståndet, men för att arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd.

Du får resa till och stanna i andra Schengenländer under maximalt tre månader om du beviljats ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Observera!

Från den 22:e september 2014 kommer personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige att ha en möjlighet att välja hur de vill få sina uppehållstillståndkort:

  • Det är möjligt att hämta ut kortet hos Sveriges Ambassad i Moskva från kl. 9.00 till kl. 12.00 från måndag till fredag.
  • Det kommer också att vara möjligt att få kottet levererat direkt till sin hemadress via VFS (Sveriges viseringscentrum). För mer information och priser vänligen följ länken.


En ny tjänst har införts för de som ansökt om uppehållstillstånd för studier eller arbete i Sverige. Nu kan du kontrollera statusen på din ansökan genom att ange ärendenummer i en ruta på Migrationsverkets hemsida. Tjänsten är dock begränsad till att omfatta beslut som fattats de senaste 14 dagarna. Uppdatering sker dagligen.
Uppehållstillstånd kan beviljas för:

Avgifter för uppehålls- och arbetstillstånd

Ytterligare information kan du hitta på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Senast uppdaterad: 2014-02-11

Navigation

Top