Röstmottagning på Sveriges ambassad i Moskva

Den 14 september hålls val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige i Sverige. I Ryssland sker röstmottagning på Sveriges ambassad i Moskva och på Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Ryssland : Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk,...

Evenemang

Navigation

Top