Sveriges ambassadör besökte Tula-regionen

Tula

Den 9 september invigningstalade ambassadör Veronika Bard Bringéus vid det högtidliga öppnandet av den andra produktionslinjen vid SCAs pappersfabrik utanför staden Tula 20 mil söder om Moskva.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Ryssland : Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk,...

Evenemang

Navigation

Top