Regeringens vårbudget

Jobben och skolan i fokus i regeringens vårdbudget. Konjunkturen vänder uppåt men i långsam takt. Reformprogrammet omfattar 8 miljarder SEK.

Evenemang