Seminarium om Östersjöfrågor

I samband med Östersjöfondens 25-årsjubileum fredagen den 9 maj anordnade generalkonsulatet ett lunchseminarium om Östersjöns miljö i ett internationellt perspektiv.  

Evenemang