Övriga svenska utvecklingsaktörer i Moçambique

Nedan finner du kontaktuppgifter till svenska ideella organisationer som bedriver utvecklingsarbete i Moçambique.

Afrikagrupperna
http://www.afrikagrupperna.se

Diakonia
http://www.diakonia.se/,
diakonia@diakoniamz.net

We Effect
http://www.weeffect.se/

diamantino.nhampossa@weeffect.org

 

Navigation

Top