Reseinformation Swaziland

Allmänna säkerhetsläget

Swaziland anses normalt vara ett tryggt resmål. Oroligheter, framförallt i form av demonstrationer, har ibland förekommit. Dessa är oftast koncentrerade till huvudstaden Mbabane och/eller närbelägna staden Manzini, medan det är lugnt i övriga landet.

För information om det rådande läget hänvisas till dagstidningarna

TIMES of Swaziland, www.times.co.sz och
Swaziland Observer, www.observer.org.sz

Terrorism

Risken för terrorattentat i Swaziland bedöms vara låg. Globalt finns en risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på Regeringens webbplats.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i samanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under regnsäsongen förekommer stormar, blixtnedslag och kraftiga regn.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver inte visum för inresa till Swaziland. Svenskar får automatiskt ett 30-dagars inresetillstånd vid gränsen. Passet måste vara giltigt i minst 3 månader från datum för inresan. Inresetillståndet kan förlängas på Swaziland Immigration Departement i Mbabane. Gränsstationer är öppna dagligen men tiderna varierar.

Swaziland saknar ambassad i Sverige. Närmaste ambassad ligger i Storbritannien:

Swaziland Embassy
20 Buckingham Gate
London SW1E 6LB
United Kingdom
Tel: +44-171-630 66 11
Fax: +44-171-630-65 64

För svenska besökare i Swaziland finns möjlighet att ta kontakt med honorärkonsulatet i Mbabane. Konsulatet, som även representerar Danmark, Norge och Nederländerna, finns på bottenplanet i Sokhamlilo Building och ligger i hörnet av Dzeliwe och Mdada Street i Mbabane.

Öppettiderna är måndag – fredag klockan 9-11.

Tel: +268 (2) 404 3547
Fax: +268 (2) 404 3548
E-post: citrus@realnet.co.sz

Hälso- och sjukvård

Vid inresa i Swaziland från många länder krävs en Gula febern-vaccination.

När det gäller övriga vaccinationer och malariaprofylax bör du kontakta din läkare eller vaccinationscentral för rådgivning.

Om du kommer att resa i landet och bo på enklare ställen kan det vara en god idé att ta med ett resemyggnät, och i vilket fall som helst myggstift eller myggspray samt långärmad tröja och byxor mot myggbett vid gryning/skymning. Solhatt och solkräm kan också vara bra.

I Swaziland beräknas var fjärde person vara HIV/Aids-smittad, något man bör tänka på i sina kontakter med sjukvården.

Användbara webbplatser:

http://www.1177.se/Stockholm/Sok/?q=vaccinationer+inf%C3%B6r+utlandsresa

Lokala lagar och sedvänjor

Användning, innehav och smuggling av droger är förbjudet i Swaziland och kan leda till allvarliga påföljder såsom höga böter och/eller långa fängelsestraff.

Manlig homosexualitet är straffbart.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är förhållandevis låg. Man bör dock vara försiktig när man rör sig på gator i Mbabane eller Manzini efter mörkrets inbrott p.g.a. risk för överfall. Mobiltelefoner kan också vara eftertraktade. Promenera inte ensam på avskilda platser.

  • Ta en kopia på personsidan i ditt pass och på dina viseringar och förvara dessa separat. Ta en kopia på eller skriv ner ev. kreditkortsnummer och ta reda vart du ska ringa för att spärra dem ifall det skulle behövas.
  • Bär inte dyrbara smycken, klockor och mycket kontanter.
  • Se till att du har en gällande reseförsäkring som inkluderar medicinsk evakuering med flyg vid behov.
  • Hör av dig vänner eller familj vid överenskomna tidpunkter och låt dem veta om ifall du gör avsteg från dina resplaner.
  • Kör inte bil efter mörkrets inbrott p.g.a. den stora trafikfaran med bilar utan lyktor, djur och fotgängare.

Trafiksäkerhet

För att köra i Swaziland bör du ha ett internationellt körkort. Kontakta till exempel Motormännens riksförbund. Fler alternativ hittar du på "Körkortsportalen" www.korkortsportalen.se

Swaziland har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Om du kör på landsbygden ska du hålla noga uppsikt över kor och getter som betar vid vägkanterna och som korsar körbanan utan förvarning. Var även uppmärksam på cyklister som inte följer vanligt vedertagna trafikregler.Som fotgängare är det viktigt att försäkra sig om från vilket håll fordonen kommer innan man korsar gatan. Bilförare förväntar sig att fotgängare väntar tills de passerat, även när bilföraren ska göra vänster- eller högersväng.

Fordon som inte är registrerade i Swaziland åläggs en vägavgift på E50 vid gränskontrollen. En tulldeklaration är obligatorisk vid in- och utresa.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Kontrollera om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Det kan annars bli kostsamt.

Övriga upplysningar

Man kan betala och ta ut pengar på bankomat med de flesta kreditkort i Swaziland. Håll uppsikt över ditt kort medan du betalar. Var försiktig om du tar ut pengar på en bankomat.

Lokal valuta i Swaziland är emalangeni, som endast kan användas inom landet och inte är konvertibel. Dock accepteras sydafrikanska rand i sedelform. En rand är lika med en emalangeni.

Ambassaden uppmanar svenskar i Swaziland, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet online via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

swedenabroad.com/svensklistan

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

Ambassaden

Navigation

Top