Reseinformation Madagaskar

Aktuella händelser

Sedan den 23 augusti 2017 pågår ett större utbrott av pest på Madagaskar. Böldpest är en relativt vanligt förekommande sjukdom på Madagaskar och utbrott på landsbygden förekommer varje år. Det finns inga rapporterade fall av turister som drabbats av pest efter resa på Madagaskar. De flesta fallen har rapporterats från huvudstaden Antananarivo, staden Toamasina och distriktet Faratsiho. Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen av pestutbrottet på Madagaskar och bedömer idag att risken för Sverige och svenska resenärer att smittas av pest under resor till området som mycket liten. För mer information se länkar till höger till Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om pest och WHO:s situationsrapport angående pestutbrottet.

Resenärer uppmanas följa både den politiska utvecklingen via medier (se högerkolumnen) och de meteorologiska förhållandena via nedan länkar under naturförhållanden. För närmare information om det aktuella läget kan även kontakt tas direkt med honorärkonsulatet i Antananarivo.

 

Allmänna säkerhetsläget

Beroende på den politiska utvecklingen, kan oroligheter snabbt och utan förvarning blåsa upp. Besökande rekommenderas att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och att vara ute på natten – inte minst i centrala Antananarivo – samt att följa utvecklingen bl.a. via lokala medier.

Avseende händelseutvecklingen på ön Nosy Be, där två européer dödades den 3 oktober 2013, är situationen nu lugn. Besökande ombeds dock fortsatt att iaktta försiktighet på Nosy Be.

Terrorism

Risken för terrorism på Madagaskar bedöms som låg. Globalt finns en risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på Regeringens webbplats.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i samanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Cykloner drabbar Madagaskar med jämna mellanrum, inte sällan med flera dödsoffer och skadade som följd.

Madagaskar drabbades hårt av översvämningar till följd av kraftig nederbörd efter det att cyklonerna Chedza och Fundi passerat förbi i januari och februari 2015.

För ytterligare information om de meteorologiska förhållandena se även

Météo Madagascars hemsida eller WMO's hemsida (World Meteorological Organization).

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.
För frågor om visering hänvisas till madagaskiska generalkonsulatet i Stockholm, Box 7199, 103 88 Stockholm
Tel. 08-611 90 32, 0705 - 91 93 090705 - 91 93 09 www.madagaskarsgeneralkonsulat.se

Hälso- och sjukvård

Sjukvården ligger under europeisk standard. Det finns bassjukvård i Antananarivo som kan erbjuda acceptabel akut behandling. Utanför Antananarivo bör sjukvård sökas enbart när ingen annan möjlighet finns.

Liksom på övriga öar i Indiska oceanen finns myggbärande sjukdomar som malaria, dengue och chikungunya. Malaria är allmänt förekommande särskilt i kustregionerna. Dengue rapporteras framförallt från nordöstra kusten. Besökare bör ta sedvanliga åtgärder för att förhindra smitta  (profylax, myggnät, myggmedel m.m.).

Rabies är endemisk och gatuhundar förekommer. Pest har konstaterats på Madagaskar men är mindre trolig att drabba turister. HIV-utbredningen är i jämförelse med närliggande afrikanska länder lägre men andra sexuellt smittande sjukdomar och tuberkulos rapporteras ha desto större utbredning.

Inför resa till Madagaskar bör besökare rådgöra med läkare för erforderligt vaccinationsskydd.

Länk till WHO’s information om Madagaskar.

Besökare bör endast dricka buteljerat vatten. Kranvattnet är inte drickbart.

Lokala lagar och sedvänjor

Droganvändning är straffbart med fängelse. Straffbekämpningen relaterad till våldtäkter, pedofiler och prostitution av minderåriga är hård och avsedd att vara avskräckande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är på uppgång de senaste tre åren. Bilkapningar förekommer. Bilar som stannat tillfälligt riskerar att rånas genom öppna bildörrar eller fönster. Beväpnade rån av person- eller godsfordon (s.k. taxi-bes eller taxi-brousses) både inne i och utanför städerna har ökat. Det förekommer rapporter om iscensatta scenarion där en bilolycka eller trafikhinder får bilföraren att stanna bilen för att sedan bli bestulen. Kidnappning av utlänningar har rapporterats.

Undvik att röra dig ensam under dygnets mörka timmar samt
att bära iögonfallande smycken eller kläder.

Trafiksäkerhet

Säkerhetsbälte och motorcykelhjälm är obligatoriska. Användning av mobiltelefoner under körning är förbjudet.

Många vägar utanför Antananarivos center är i behov av underhåll. Under regnperioden (november-mars) kan dessa vara svårframkomliga. Vägnätet är dåligt upplyst under dygnets mörka timmar. Det är inte ovanligt att stöta på vilda djur/kreatur på vägarna. Vid körning mellan städer rekommenderas en bra vägbeskrivning eftersom många vägskyltar saknas.

Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. Det finns ett stort utbud av taxi-bilar (priset måste förhandlas fram innan avresa). Tågnätet är mycket begränsat.

Ansvarig myndighet för trafiksäkerheten är ”Ministry of Public Works”, telefon +20 22 318 02.

Försäkringsskydd

Alla resenärer till Madagaskar bör se över sitt försäkringsskydd innan avresa och se till att ha en giltig reseförsäkring med evakueringsskydd i händelse av akut sjukdom/olycka.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad på Madagaskar utan representeras av ett konsulat som ni finner kontaktuppgifter till under Kontakt i menyn till vänster.

Ambassaden uppmanar svenskar på Madagaskar, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet online via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

swedenabroad.com/svensklistan

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

Ambassaden

Navigation

Top