Arkiv och offentliga handlingar

Arkivlagen och arkivförordningen innehåller grundläggande bestämmelser om hur arkivverksamheten hos statliga och kommunala myndigheter ska bedrivas. Bestämmelserna reglerar vad som ingår i myndigheternas arkiv samt olika moment i vården av arkivhandlingar och gallring. Enligt arkivlagen framgår det att varje myndighet ska ha ett eget arkiv och ansvara för detta. Av Instruktion för utrikesförvaltningen (46 § IFUR) framgår det även att det vid en svensk utlandsmyndighet ska finnas ett arkiv.

 I länkarna till höger kan du ta del av ambassadens arkivbeskrivningen, arkivförteckning samt offentliga handlingar som erbjuder information om ambassaden bestånd av allmänna handlingar.

Navigation

Top