Om Moçambique


Allmän Information
 
Officiellt namn: República de Moçambique (Republiken Moçambique)
Huvudstad: Maputo
Befolkning: 28,8 miljoner invånare (2016)
Språk: Officiellt språk är portugisiska. Därutöver
finns ett 40-tal olika lokala språk.
Yta: 799 380 kvadratkilometer
Antal svenskar i landet: Ca 200
Självständighet: 25 juni 1975
Statsskick: Republik
Statschef: President Filipe Nyusi
Regeringschef: President Filipe Nyusi
Utrikesminister: Oldemiro Baloi
President- och parlamentsval: Vart femte år, senast den 15 oktober 2014.
Politiska partier: FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique), RENAMO (Resistência National Moçambicana) och MDM
(Movimento Democrático de Moçambique).
Antal kvinnliga ministrar i regeringen: 7 av totalt 22
Antal kvinnliga viceministrar i regeringen: 9 av totalt 20
Antal kvinnliga ledamöter i parlamentet: 99 av totalt 250
   
Ekonomi  
BNP:

11,01 miljarder USD (2016)

BNP/capita: 382,07 USD (2016)
BNP-tillväxt: 3,8 % (2016)
Korruption: Plats på Transparency Internationals index (0 = mycket korrupt): 142/176 länder. Poäng: 27 av 100 (2016)
Budgettransparens: Rank 38 av 100 (högsta rank och budgettransparens i index för 2015 är 88)
Inflation: 12,2 % (2016)
Offentlig skuldsättning: 100,3 % av BNP (2016) 
Utländska direktinvesteringar: 26,14 % av BNP (2015)
Viktiga näringar: Aluminium, kol, cashew, bomull, socker, elektricitet 
   
Handel  
Största exportländer: Sydafrika 21,2 %, Kina 10,6 %, Italien 9,4 %, Indien 8,8 %, Belgien 8,2 %, Spanien 4,6 % (2015)
Största importländer:  Sydafrika 23,6 %, Kina 19,7 %, Indien 14,2 %, Portugal 4 % (2015)
Viktigare export: Aluminium, räkor, cashewnötter, bomull, socker, citrusfrukter, timmer, elektricitet
Svensk export till Moçambique: 42 miljoner SEK (2016)
Svensk import från Moçambique:  13,6 miljoner SEK (2016)
   
Utveckling  
Human Development Index: Rank 181 av 188 med resultat 0,418 (2016)
Andel fattiga (under 1,90 USD/dag): 68,7 % (2016) 
Gini-koefficient: 45,6 (2016)
HIV-prevalens (i åldrarna 15-49 år): 10,5 % (2016)
Läs- och skrivkunnighet bland vuxna (15 år och äldre): 58,8 % (2016)
Befolkningstillväxt:  ca 2,9 % (2016)
Medellivslängd: 55,5 år (2016)
Spädbarnsdödlighet (0-1 år): 56,7/1000 (2016)
Internetanvändare: 9 % av befolkningen (2016)
   
Utvecklingssamarbete  
Bistånd totalt: 1,8 miljarder USD (2015)
Svenskt bistånd: 572 miljoner SEK (2016)
Biståndets andel av budget (av BNI):  12,45 % (2015)
Största givare: Världsbanken, EU, FN, USA, Sverige,
Storbritannien    Källor:

http://survey.internationalbudget.org/#rankings

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MOZ&series=&period=

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=MOZ

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=mozambique

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Moambique

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MOZ

http://www.transparency.org/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201A/OImpExpLandTotAr/?rxid=d3492738-a3ac-4e11-994a-6ae657e36022

https://openaid.se/sv/aid/sweden/mozambique/2016/

Navigation

Top