Sida Business for Development

Sidas samarbete med näringslivet drivs genom programmet Business för Development (B4D). Målet är att tillsammans med företagen bidra till minskad fattigdom och miljöpåverkan, skapa fler och bättre jobb samt gynna tillväxt.

Sidas B4D-program innehåller förslag på nya former för dialog och samverkan med näringslivet. Syftet är att mobilisera resurser och uppmuntra företagen att utveckla sin kärnverksamhet så den ännu mer bidrar till bättre förutsättningar för fattiga människor. På så vis kan B4D göra nytta i många olika sektorer som till exempel hälsa, utbildning, jord- och skogsbruk, miljö, klimat, energi, sysselsättning och infrastuktur.

B4D-programmet vänder sig till företag som vet att en hållbar utveckling ­– ekonomiskt, socialt, och miljömässigt – även skapar en hållbar marknad. I samarbetet kan näringslivet ha olika roller,som aktörer med egna intressen, som rådgivare och partner i biståndet och som leverantör av bistånd.

Genom B4D-programmet kan samarbetet bli mer strategiskt och samordnat, vilket bidrar till att effektivisera både biståndet och företagens egna investeringar. Ytterst handlar det om att öka takten i bekämpningen av fattigdomen.

För frågor om programmet: b4d@sida.se

Källa: Sida

Navigation

Top