Open Trade Gate

Ambassaden bistår moçambikiska exportörer som är intresserade av den svenska marknaden.

Open Trade Gate Sweden är Kommerskollegiums kontaktpunkt för exportörer i utvecklingsländer vars huvuduppgift är att erbjuda exportörer i utvecklingsländer gratis information om vilka handelsregler och krav som gäller för att exportera till den svenska och europeiska marknaden. Det övergripande målet är att bidra till ett ökat marknadstillträde för utvecklingsländerna med fokus på information om handelsregler.

Open Trade Gate Sweden besvarar frågor om handelsregler och  skräddarsyr svar till den enskilde exportören. Vidare deltar Open Trade Gate Sweden i utåtriktade aktiviteter som seminarier och workshops. Open Trade Gate Sweden skall också arbeta på policynivå för förenklingar i handelsregelsystemet med speciellt fokus på u-landsexportören.

 

hemsida: http://www.opentradegate.se

 

Källa: Kommerskollegium

Navigation

Top